NTR
Groot Dictee

Gastenboek

Op deze site kunt u op verschillende manieren uw mening toetsen aan die van anderen. Reacties op het Groot Dictee der Nederlandse Taal kunt u plaatsen in dit gastenboek.

Natuurlijk kunt u ons ook gewoon een mailtje sturen.

 1. Zou Aaf Brandt Corstius in dit jubileum jaar het dictee mogen schrijven?

  9 april 2014 marjan
 2. Eindelijk het Dictee gedaan! Zonder enige voorbereiding toch "slechts" 35 fouten, wat - gezien het gemiddelde - best oké is. Wel moeilijk te geloven dat ook Wauters en Waes maar "zo weinig" fouten hadden...

  10 februari 2014 Hanne
 3. Wil alsnog onze reactie kwijt.We hebben altijd met veel plezier meegedaan met het dictee maar als het zo krankjorum(goed/fout?)wordt als op 18/12 dan is voor ons de lol eraf en doen we nooit meer mee. Onbegrijpelijke woorden en zinnen, terwijl we toch wel mogen zeggen dat we redelijk goed onderlegd zijn in de NL taal. Laat Kees van Kooten maar gauw wat anders gaan doen. We hopen dat we het dictee volgend jaar weer kunnen begrijpen!!

  6 februari 2014 Trix Bauer-de Jong
 4. Volgend jaar een groot Dictee geschreven door Herman Brusselmans?

  4 februari 2014 Mark
 5. Kan een dictee koffie drinken? Het was me een wel een tekst! In 2013 moesten deelnemers niet alleen op spelling, maar ook op zinsconstructies letten! Extra uitleg vindt u hier http://grootdictee.ntr.nl/page/spelregels en hier http://grootdictee.ntr.nl/page/dicteetekst?jaar=2013

  8 januari 2014 webredactie
 6. Als het gaat om de vermeende eclatante taalbeheersing bij Nederlanders dan staan velen graag in de file om aan die kwaliteit welke ze zich graag zouden willen toedichten, uitdrukking te geven. Er zijn weinig mensen die taalverloedering in Nederland durven erkennen maar wel velen die met hun geestesoog een groeipotentie in het Nederlands menen te ontwaren. Wat is precies waar? Uitgaande van de native speakers moet ik de optimisten teleurstellen met het bericht dat het Nederlands veel slechter wordt gedragen dan zelfs de kleine Skandinavische talen die enkel in het land van herkomst worden gebezigd en verder nergens. Men formuleert in deze kleine talen betere zinnen dan wat de gemiddelde Nederlander in zijn/haar eigen moedertaal presteert. Het onderdeel “opstel schrijven “maakt nog steeds een substantieel onderdeel uit van deze talen terwijl dit onderdeel in het Nederlands ergens inde jaren tachtig werd afgeschaft. Waarom is eigenlijk het dictee overeind gehouden? Neem verder Frankrijk als voorbeeld. In Parijs staat een instituut dat niet alleen waakt voor de taalzuiverheid door op spellingperikelen te blijven talmen maar ook op de syntactische kwaliteiten, waar in Nederland nul -komma -nul aandacht aan wordt besteed! De jongeren vooral beijveren zich in het geheel niet kwalitatief goede zinnen te formuleren maar bedienen zich bij voorkeur van maniëristische woorden welke doorgaans niet hoger torenen dan de éénlettergrepige kreten tijdens de geneugten van het bed. De taal-kust-bewakers hopen met hun dictee-breakdance de taalinteresse bij mensen te kunnen vibreren en pulseren maar haaks op dit streven heb je de redacties van kranten en opiniesites die bij voorbaat laten weten niets te willen van samengestelde zinnen met een flink aantal bijzinnen en dure, niet gangbare woorden. Het dictee daarentegen wekt de suggestie dat het juist daarom draait. In het verlengde hiervan zou je je kunnen afvragen of de romans' van Vestdijk, Louis Couperus, Edu Perron etc. op de brandstapel zouden moeten omdat die onleesbaar zijn geworden voor de huidige generatie. Kwalitatief wordt het Nederlands in actieve vorm nog gebruikt in Suriname en België en sporadisch binnen een elitaire beslotenheid in Indonesië. Als ik mij beperk tot de in zwang zijnde taalnijverheid in Nederland waaronder Lingo, Tien voor Taal, etc. dan moet ik gelijk denken aan de hitsige kerkkoor op de televisie waarmee men hoopt de leegloop van de kerken in Nederland te kunnen terugdringen. Het Nederlands taalgebied heeft te kampen met een "leegloop" als gevolg van een "taal-urbanisatie" omdat men het belangrijker is gaan vinden om veel tijd te investeren in een moderne, vreemde taal dan in het Nederlands zelf waarin tegenwoordig niet eens de hond bij het passeren van de Nederlandse grens wenst te grommen. Hierdoor is het Nederlands gereduceerd tot een reddingsmiddel voor asielzoekers om er hun weg in de Nederlandse samenleving te kunnen vinden met het Groot Dictee van de Nederlandse taal als een onhoorbare achtergrond muziek.

  29 december 2013 rabin Gangadin
 7. Na alle berichten gelezen te hebben kom ik tot de eindconclusie: 'het dictee van Van Kooten was niet zo bie.'

  29 december 2013 Marloes
 8. Prachtig dictee. Vandaag eindelijk gecorrigeerd, en dus maar 15 fouten!

  27 december 2013 Erna
 9. Natuurlijk bedoelde ik: Het Groot Dictee der Nederlandse Taal. :-)

  25 december 2013 Marloes
 10. Ik zou het zeer kunnen waarderen als de heer van Kooten een taalspel zou organiseren, waarin aandacht voor grammatica en correct formuleren naar voren komt, maar niet in combinatie met Het Dictee der Nederlandse Taal. Dat moet in de klassieke vorm blijven bestaan.

  25 december 2013 Marloes
 11. Graag wil ik bij deze mijn waardering tot uitdrukking brengen voor de inspanningen van de heer Kees van Kooten. In een van de reacties lees ik van een heer op leeftijd, 87 jaar, die slechts weinige fouten had in het ingewikkelde dictee. Hij geeft ook aan welke basis hij heeft om dit tot een goed einde te brengen namelijk, zijn begrip van de Nederlandse taal en een behoorlijk vocabulaire, chapeau heer Hoedemakers. Naar mijn idee was dit de bedoeling van het hele Dictee, het aantonen van de taalvervlakking. Graag zou ik Kees van Kooten voordragen voor de jubileumversie van het Dictee.

  25 december 2013 Walter Stoops
 12. Kees van Kooten heeft weer toegeslagen zoals in de tijden van 'van Kooten en de Bie' een satirisch programma gemaakt op ons taal gebruik vandaag de dag en 'het Groot Dictee' als hoofdrolspelers ingezet.

  25 december 2013 Jelmar
 13. Elk jaar keek ik met grote interesse uit naar "het Dictee", maar deze keer werd het één grote ontgoocheling! Ik begrijp nog altijd niet waarom we "verplicht" worden om fouten te schrijven in een dictee! Laat in godsnaam een dictee gewoon een dictee zijn, nog min, nog meer! Ik klaag niet over mijn persoonlijke score (14 fouten / 5 + 9). Aan die bijkomende zinloze taaltest heb ik trouwens niet veel aandacht besteed (deze hoort niet thuis in een normaal en evenwichtig dictee!). M.a.w. dit experiment ziet 99 % van de deelnemers en geïnteresseerden in de toekomst liever niet terugkeren!!!

  24 december 2013 Van Melckebeke Noël
 14. ik ben pas 12 jaar maar ik schrijf iedere keer mee met de televisie. ik oefen ook al een tijdje van te voren op internet, want mijn doel was om dit jaaar maar maximaal 2 fouten te maken, bij het groots kinderdictee der nederlandse taal. en het was me gelukt ik had maar 1 fout. ik ben super blij. wel balen dat mijn school niet wil meedoen

  24 december 2013 lana
 15. Het lijkt mij een goed idee om het volgende dictee door een van de dicteetijgers te laten controleren op fouten en deze persoon zou tevens als jurylid aanwezig moeten te zijn.

  23 december 2013 Marloes
 16. Het GDNT 2013 Een dictee is (VD) een tekst die een leraar voorzegt en die de leerlingen moeten opschrijven, in 't bijzonder als oefening in het correct spellen, verbuigen en vervoegen bij het onderwijs. Het laatste GDNT valt daarbij op drie fronten door de mand. Allereerst was het een vreselijke tekst. Die tekst is gewoon niet leuk: het is een opsomming van termen uit de neerlandistiek waar ik op zich van smul, maar waarvan de gemiddelde Nederlander als een hond geen brood van zal lusten. Laat men zich in Den Haag in de tweede plaats eens concentreren op de correcte spelling, waar het in een dictee vooral om gaat. Er ziet daar een pedante jury, die nauwelijks voor haar taak berekend blijkt. Vanuit de dicteewereld is er genoeg kennis voorhanden … (en ook desgewenst nog steeds voor de troonrede …) Met een goed gerekend 'onoirbaar' in de voorronde is de lol er eigenlijk al af. En telkenjare zitten er weer grote en kleine blunder(tje)s in de tekst: koffiegedronken (los, te gek voor woorden), groot dictee (hier echt met kleine letters), bij onderwerp 'media' hoorde 'reflecteerden' en niet 'reflecteerde', 'zozeer' staat dan wel in GB maar 'zo zeer' is volgens VD een synoniem en 'zo dan' fout rekenen terwijl 'zodan' niet bestaat… En dan ten derde dat 'stijlgedoe': hoort niet in een dictee en er waren te veel discutabele zaken (de spelling is inmiddels wel voor 99% beregeld): het groot dictee dat koffiedrinkt (was nog wel leuk ook in de context van zin 1), en in vredesnaam: waarom alleen zin 4 t/m 8 en niet die (wel leuke) fout in zin 1 en die in zin 3 (irriteren wij ons)?, hoort of behoort, waarmee (echt fout?), begeestering (fout?), fetisj (velen kennen het woord niet eens …), wapening (wapen), ons inziens (echt fout?), inactieve activiteit (stijlbloempje i.p.v. fout?) en verre van (ver van?). Al met al, ik verlaag bij dezen de RDR-rating van het GDNT naar 3 sterren, en dan ben ik nog soepel. Alleen het megakarakter van dit 'dictee' zorgt nog voor een paar sterren …

  23 december 2013 Rein Leentfaar
 17. Pol,imbroglio: het ineengrijpen van gebeurtenissen, hetzij in de werkelijkheid of in een geschiedenis, synoniem: verwarring, verwikkeling. Wiewauwen: 1. zich gestaag bewegen 2. wiebelen. Zo staat het in Van Dale.

  23 december 2013 Marloes
 18. @ Hans Duif: zeugma spreek je wel degelijk uit als zuigma. Het was juist juryvoorzitter Weski die het fout deed. @ Pol: otofoto is natuurlijk geen "grote schrijffout", maar een briljant neologisme. Van Kooten weet best dat je auto- met au schrijft, maar fonetisch geschreven als otofoto is het een prachtig palindroom.

  23 december 2013 Pen
 19. Laat iedereen nou eens goed naar dit tekstje kijken. Van Kooten is geen erg goede schrijver, heeft geen literair niveau, hij was / is een verdienstelijke grappenmaker. Met deze tekst en zijn misplaatste arrogantie (erelid van ...??) is hij enorm door de mand gevallen. Het is ook duidelijk dat dit experiment totaal mislukt is. VK heeft geen goede, laat staan een betere taalbeheersing dan wie dan ook. (otofoto is een woord met een grote schrijffout: autofoto). Degenen die de tekst hebben gecontroleerd hebben ook gefaald. Als je iets als een dictee als wedstrijd organiseert moet de beoordeling duidelijk zijn. In dit geval was dat zeker niet het geval. De beoordelingsnormen van zgn. taalfouten komen uit het hoofd van VK en niet uit de praktijk van het hedendaagse taalgebruik en zijn zeker niet objectief. Ze zijn zeer subjectief. VK is niks anders dan een zure taalschoolmeester die blijkbaar een volkomen gedateerd boek uit 1940 als inspiratiebron neemt (zoek het maar op op internet en huiver over de belegen en bekrompen taalnormen van die Charivarius). Babels imbroglio? Ik zou zeggen fout: moet zijn babylonisch, en dan in combinatie met 'spraakverwarring'. Babels imbroglio heeft geen enkele betekenis, wat is babels in deze context? Imbroglio is geen Nederlands, komt niet voor in WNT, ik denk dat het nooit gebruikt is in welke nederlandstalige context dan ook - wie heeft een voorbeeld? Dat wiesewausen of hoe dat woord ook was betekent wiebelen, dus verkeerd gebruikt in de dicteezin (bovendien ook fout uitgelegd in de toelichting). Macedoine staat in de Van Dale, niet in andere woordenboeken, behalve in een woordenboek uit de 19e eeuw - ik vermoed daaruit overgenomen door VanD. Buiten de kookboekensfeer is het volgens mij nooit (dus in een andere context) gebruikt, dus een flauwekulwoord. Ad hodie is incorrect latijn: gewoon fout. Gerianiums is een flauwe grap, niet een fout (hoe kan je een grap van een fout onderscheiden). Anders wel een heel ander type fout dan die zgn. stijl- of grammaticale fouten die VK zo kinderachtig heeft zitten verzinnen. Przewalskipaardenmiddel zou fout moeten zijn: de uitdrukking is paardenmiddel. Inactieve activiteit is niet fout, het is alleen onzin. Zodan is een niet bestaand onzinwoord, blijkbaar verzonnen omdat VK iets heeft met zgn. als-dan verwarring (die er helemaal niet is, daar gaat VK in de Volksrant ook heel zielig mee de mist in - net als met die onzin over slavernij). wie zegt er nou zodan? Verder is de tekst allerbelabberdst opgesteld, volkomen onduidelijk en daardoor één grote stijlfout. VK moest zich schamen en zijn grote blunders inzien, maar hij zal wel denken dat hij iets erg goeds heeft geproduceerd, er wordt te vaak tegen hem gezegd dat hij zo leuk is. De organisatie van dit alles moet zich ook achter de oren krabben in plaats van doen of dit alles normaal is. Laat eens mensen naar zo'n tekst kijken die verstand van zaken hebben met betrekking tot spelling, taalgebruik, formuleringen etc.(de huidige meelezers hebben zitten slapen). Kees van Kooten zeurt alleen maar, die beschouwt zijn eigen norm als bindend voor iedereen, maar een leuke tekst schrijven kan hij helemaal niet. Wat een broddelwerk

  22 december 2013 pol
 20. Als 87-jarige deed ik voor de tiende keer mee aan de voorronde, evenwel zonder ooit geselecteerd te worden. Ik ben thans in mijn leven aan de vierde gewijzigde spelling toe. Ik maakte in dit dictee 7 spellingfouten en 7 taalfouten. En indien het woord koffiegedronken aaneen moet zouden het maar 6 spellingfouten zijn. Ik ben geen neerlandicus. Heb een middelbarestudieopleiding gehad tijdens Wereldoorlog II aan het atheneum van Maaseik en heb toen gedurende vijf jaar iedere dag heen en weer acht kilometer te voet moeten afleggen. We kregen er een degelijke opleiding en ik heb er ook een grondige kennis opgedaan van Frans, Engels en Duits waardoor vreemde woorden voor mij minder een probleem zijn. Ik maakte wel enkele fouten te wijten aan mijn verminderd gehoor. Schort er iets aan het Nederlands onderwijs dat op een andere leest is geschoeid ? Ik woon hier vlak aan de Belgisch-Nederlandse grens en ieder dag komen duizenden Nederlandse studenten om alhier en in de hele regio middelbare en andere studies te volgen. Omgekeerd is daar geen sprake van. De tekst van Kees Van Kooten was verwarrend omdat het inderdaad moeilijk is terzelfder tijd spelling- en taalfouten te vermijden. Ik vind het echter totaal ongepast om hem hiervan de schuld te geven. De organisatoren hebben die toch ook vooraf goedgekeurd. Bovendien was het voorleestempo in vergelijking met vroeger veel te snel. Kees Van Kooten is voor mij een bijzonder knap auteur en zijn verhalenbundels zijn uniek in hun genre. Ik denk ook nog aan zijn uitstekend Boekenweekgeschenk De Verrekijker

  22 december 2013 Jaak Hoedemakers
 21. Deze polemiek is minstens zo vermakelijk als het hele Dictee zelf! Mogen wij ook hier onderstrepen?

  22 december 2013 Han
 22. Nu ik voor de twintigste keer het Groot Dictee heb (mee)gemaakt, reageer ik voor het eerst met wat publieke opmerkingen. Dat het combineren van een dictee met grammaticale fouten geen goede keuze blijkt, is volgens mij wel duidelijk, al was het maar omdat de beoordeling lastig wordt, zeker met speciaal voor het Dictee bedachte woorden (gelukkig zat “otofoto” niet in de tekst). Wat mij verbaast is dat er niemand reageert op het later dan gebruikelijke tijdstip van uitzending en kortere zendtijd, wat mogelijk een verklaring is voor het sneltreinvaarttempo van de uitzending. Ook lees ik nergens iets over de (zoals vanouds) misleidende uitspraak tijdens het dicteren. Zeugmata (een woord dat ik tot voor kort niet kende) werd tijdens het dicteren steeds als “zuigmata” uitgesproken en pas bij de uitwerking door Inze Weski normaal. Heel raar is verder dat bij zin 8 wel aanhalingstekens en een punt werden gedicteerd, maar deze niet in de uitwerking zijn terug te vinden (extra spannend vanwege de vraag of “want” met een hoofdletter geschreven moet worden). Dat dan nog los van de kwestie dat de gedicteerde “zinnen” eerder alinea’s zijn. Dat de waarschijnlijk dramatisch slechte score heeft geleid tot aanpassing van de spelregels is een opvallend teken! Zelf houden mijn Dictee-bondgenoot en ik ons aan de oude regel van maximaal 3 fouten per woord. De laatste jaren wordt er helaas wisselend omgegaan met het maximaal aantal fouten per woord, wat een vergelijking over de jaren heen er niet makkelijker op maakt. Overigens wens ik iedereen bijzonder fijne feestdagen en een spelfoutloos 2014!

  22 december 2013 Hans Duif
 23. Nu zie ik het ook, P, straks niet.

  22 december 2013 Marloes
 24. Toch wel, Marloes. Niet als apart lemma, maar sub lemma menen, betekenis 6: "(in woordspeling met de plaats van die naam in West-Vlaanderen) Menen ligt dicht bij Kortrijk".

  22 december 2013 Pen
 25. Herman, het woord `menen` staat inderdaad in de Van Dale, 14e druk, van 2005, maar niet de plaatsnaam `Menen`. En daar ging het om.

  21 december 2013 Marloes
 26. Dank aan Kees van Kooten voor dit leuke dictee. De uitdrukking: 'Parels voor de zwijnen' is hier van toepassing.

  21 december 2013 Gonnie
 27. Waarom geen Groot Dictee voor mensen die het interessant en leuk vinden om te stoeien met gangbare woorden en uitdrukkingen, die de Nederlandse taal rijk is. Dit was voor de elite. Zonde.

  21 december 2013 Ebe Kool
 28. De webredactie bedankt iedereen voor het meepraten en -denken! Hebt u ook een leuk idee voor de tekstschrijver voor 2014? Vul de peiling in www.ntr.nl/grootdictee (POLL) en kijk ook eens op onze Facebookpagina!

  21 december 2013 redactie
 29. Ik heb altijd geweten dat BEGEESTERING een germanisme was, een fout dus want het woord geestdrift is het juiste Ned. woord. Gaat men er bij het verbeteren met de luizenkam doorheen, dan moet élke luis eruit !!!

  21 december 2013 anny bert
 30. Eindelijk eens een dictee met opzettelijke taalfouten. Fouten die helaas door veel mensen worden gemaakt. Vervolgens ging heer Kees fors in de fout, net als alle voorgaande dicteemakers, met woorden die vrijwel niemand gebruikt en/of kent. Kortom, juist door die ongebruikelijke woorden werd een aanvankelijk goed idee (opzettelijke taalfouten) stevig om zeep geholpen door de zielige gedachte dat een dictee tientallen zéér abnormale woorden moet bevatten. Met deze, inmiddels clichématige, jaarlijks terugkerende flauwe en onnatuurlijke woordenbrij, was ook dit Groot Dictee geen dictee, maar een gokspelletje. Ik vind dan ook dat de winnaar kansspelbelasting moet betalen...

  21 december 2013 Hans Hermans
 31. Pen, Menen staat wel degelijk in de Dikke Van Dale. Zie pagina 2126. En ook Waregem overigens (1955).

  20 december 2013 Herman
 32. Van Kooten was een przewalskipaardenpletter.

  20 december 2013 Ferd
 33. De afgelopen jaren was het voor gewone mensen ook leuk om te kijken en mee te doen. Daar is dit jaar voorgoed mee afgerekend. Als er al zoveel fouten worden gemaakt door mensen van wie je foutloos Nederlands mag verwachten zegt dat alles over de moeilijkheidsgraad. Er was niets leuks meer aan dit jaar. Ik verwacht dat de kijker dit volgend jaar genadeloos afstraft. ik ga in ieder geval niet meer kijken.

  20 december 2013 Chris
 34. Sorry, maar na het voorlezen van dit dictee, hebben we de pennen meteen neergelegd. We gaan graag een uitdaging aan, maar dit sloeg volledig de plank mis. Als NATIONAAL dictee, ongeschikt. Dit is een dictee voor een kleine elite.

  20 december 2013 Harry
 35. Het Groot Dictee heeft dit keer voor heel wat opwinding gezorgd. Zelfs hoogleraren hebben hun verontwaardiging niet onder stoelen of banken verborgen. De mopperkonten – hoogleraar of niet – hebben blijkbaar niet begrepen dat Kees van Kooten de deelnemers aan het dictee, thuis zowel als die in de Eerste Kamer, heeft geconfronteerd met een, vanzelfsprekend, iets ingedikte brei van wat wij dagelijks krijgen voorgeschoteld door alle media, of die het ons nu presenteren op bedrukt papier, op de beeldbuis of via de luidspreker. Beter dan nu luidkeels hun verontwaardiging te uiten over de humoristische manier waarop van Kooten ons liet zien hoe onze taal heeft te lijden onder de dagelijkse vervuiling, waardoor pertinente taalfouten in toenemend tempo tot geaccepteerd taalgebruik worden verklaard, zouden deze critici hun gifpijlen op de publicisten van de media kunnen richten. Dat zou blijk geven van begrip en liefde voor onze taal.

  20 december 2013 G.H. Kellersmann
 36. Wiewauwen bestaat wel 'in officiële zin' hoor, Pol, het staat gewoon in Van Dale. Maar het betekent inderdaad niet 'krioelen', zoals het juryrapport zegt, maar 'zich gestaag bewegen, wiebelen'. En vroeger 'raaskallen'.

  20 december 2013 Pen
 37. Dank meneer Kees voor deze sitcomische practical joke!

  20 december 2013 maria
 38. Het dictee was een ontmaskering van Van Kooten als would-be taalvirtuoos. Hij is gewoon een gepensioneerde tv-komiek die vroeger zeker zeer grappig en origineel was met De Bie, maar die als schrijver nooit iets heeft voorgesteld. Die woordvondsten van hem zijn leuk, vroeger dan, meer niet. Hoe kan een term als Anno hodie (in het jaar van vandaag) er in staan? Dat is geen taalverloedering, om met VK te spreken, maar gewoon wartaal. Verder betekent wiewauwen helemaal niet kriebelen of iets in die richting. Dat woord bestaat niet eens in 'officiële'zin, het komt in geen enkele woordenlijst voor. Op internet zijn er twee betekenissen te vinden die gebruik in de context van het dictee incorrect maakt - hoe moet je dat nu noemen: stijlfout, verloedering, grammaticale fout? En die zin over przewalskipaardenmiddel is gewoon niks anders dan wartaal, in ieder geval die de 'waartaal' waar VK quasi spitsvondig mee op de proppen was gekomen. Je kan makkelijk nieuwe woorden maken, maar przewalskipaardenmiddel zou je eigenlijk ook gewoon fout kunnen rekenen, aan gezien iets een 'paardenmiddel'is, dat is de gebruikelijke uitdrukking en aangezien er expres fouten in de tekst staan zou je gezien de idiotie van de tekst ervan uit kunnen gaan dat de schrijver niet goed op de hoogte is van de correcte uitdrukking en daarmee een bijdrage levert aan de vermeende taalverloedering. Taalverloedering bestaat overigens niet. Dat is iets wat wordt bedacht door mensen die niks van taal en taalgebruik begrijpen. Taal verandert super snel, ieders ouders en grootouders spraken al anders (wie zegt er nog mieters?), ander woorden, andere uitdrukkingen, andere uitspraak. Een taal leeft als het ware en is continue in beweging. Alle talen zitten vol met leenwoorden, Engels is voor 40% opgebouwd uit leenwoorden uit het Frans, als wij alle leenwoorden zouden afschaffen zou VK geen dictee hebben kunnen schrijven. Taalverloedering is dus een raar begrip. En al die zogenaamde taalregels over zij/hun, als/dan, hij/hem etc. zijn alleen maar normatief en staan ver af van het dagelijks gebruik door de 'eigenaren' van de taal, de sprekers. Iedereen die spreekt over taalverloedering beoordeelt het taalgebruik van anderen naar zijn eigen norm en beschouwt die als dwingende standaard voor iedereen, maar waar dat op gebaseerd is weet niemand. Waarom zou VK beter Nederlands spreken dan ik, of mijn buurvrouw die niet uit Den Haag komt? Als er iets taalverloedering is dan wel dit dictee, met opzettelijke rare formuleringen en bedachte foute constructies, en, nog erger, interessantdoenerij met woorden als anno hodie, die incorrect zijn. Wat een faal!

  20 december 2013 pol
 39. Trouwens, waarom "zeugmata, polysyndetons" en waarom niet "zeugmatons, polysyndeta"? Hierin kan men een prachtig voorbeeld vzien an de onwetenschappelijke gestoorde waanzin die de spellingscommissies drijft tot steeds weer nieuwe regels die de vorige in belachelijkheid slaan.

  20 december 2013 Thomas Mllo
 40. Het Groot Dictee der Nederlanden zoals het nu was bederft de pret. Het was een warrig stukje jargon. Wie jargon gebruikt sluit anderen uit. Heel onaardig. Om te voorkomen dat de aangename traditie van Het Groot Dictee een stille dood sterft lijkt het nodig om vanaf nu eisen te stellen aan de auteurs. Bijvoorbeeld: - De taal moet nog wel als “normaal” Nederlands worden herkend. - Geen vakjargon dat alleen bij een klein groepje ingewijden bekend is. - Geen woorden die niet in Van Daele of het Groene Boekje staan. Ik hoop dat het 25ste dictee het plezier er in herstellen zal. Truus

  20 december 2013 G. Borsje
 41. Ik had tien fouten. Eerlijk nagekeken. Nul in de 'verhaspelingen', tien in de spelling. Mag ik volgend jaar een plek in de bankjes reserveren? Het wonderlijke vind ik dat mensen in de war raken als ze een woord niet kennen. Maar je hoeft niet de betekenis van een woord te kennen om het volgens de Nederlandse regels te kunnen spellen. Verder viel me op dat Freriks en zijn Vlaamse medelezer geen onderscheid maken in het uitspreken van de ch en de g, wat in het Brabants wel een verschil inhoudt. Hierdoor heb ik bij tweede (voor)lezing mijn 'mitsgaders' veranderd in 'mitschaders' omdat ik duidelijk een ch meende te horen in de lezing van Freriks. Uiteraard geldt hier wel: mijn fout dat ik dat woord niet kende.

  20 december 2013 Foekje de Vries
 42. Het NLse "heden" komt toch niet uit het Latijn?! "Anno hodie" is bovendien geen Latijn; gewoon "hoc anno" of "hodie".

  20 december 2013 Klaas
 43. In 2010 gold: "Namen die niet in het Groene Boekje of Van Dale voorkomen, tellen niet mee." Het ging om Lwów en Lviv. En in 2013? Meenen in plaats van Menen? Ik heb ook Waardegem gezien.

  20 december 2013 Pen
 44. Eindelijk weer eens een makkelijk dictee! Nog nooit zo weinig fouten gemaakt, nul in de grammaticale en 18 in de spelling.En een aantal daarvan omdat ik niet meedoe met onzin als 'pennenstrijd', wat 'pennestrijd' moet zijn. Wat me wel verbaasde was dat Kees van Kooten refereerde aan een boek waarvan iedere weldenkende Nederlander toch een exemplaar in de kast heeft staan en dat hij daarvan de titel fout opschreef als 'Is dat goed Nederlands?' Dit boek van Charivarius heet immers 'Is dat goed Nederlandsch?' Wil iedereen die dit verkeerd had nog twee fouten aan zijn/haar lijst toevoegen? En wil de jury even checken of de nummer drie van de winnaars dit wellicht goed had en de nummers een en twee fout, zodat die pennenset in dat geval van eigenaar kan wisselen?

  19 december 2013 Jaap van den Born
 45. Extra uitleg vindt u bij de dicteetekst 2013 http://grootdictee.ntr.nl/page/dicteetekst?jaar=2013 en bij de spelregels http://grootdictee.ntr.nl/page/spelregels

  19 december 2013 redactie
 46. Op zich ben ik voor het idee achter dit dictee (aldus Kees van Kooten: ''Nederlanders wijzen op verloedering in de taal (veel gemaakte taalfouten''). Niet alleen aandacht voor spelling dus maar ook voor grammatica en correct formuleren. Alleen ben ik het niet eens met het feit dat dit aan bod komt in het Groot Dictee, de naam zegt het al: het is een dictee (dus waarin (alleen) gecontroleerd wordt of men goed kan spellen). Ik had persoonlijk onvoldoende tijd om de zinnen rustig door te nemen (ze te begrijpen én de taalfouten er uit te halen) én ik had het gevoel dat Philip en Martine relatief snel het dictee lazen (en dat er relatief weinig werd herhaald). Hierdoor kon ik op het moment suprême maar weinig taalfouten uit de tekst halen (alleen achteraf door de zinnen intensiever te bestuderen). Conclusie: qua spelling en moeilijke woorden een prima dictee, alleen is het onrealistisch om in dit tijdsbestek naast spelling ook nog na te denken over de betekenis van de zin én alle taalfouten eruit te halen (aangezien dat laatste nou eenmaal toch wat tijd kost, sommige zaken hoor je namelijk niet direct en dus moet je eerst even over de tekst en eventuele fouten kunnen nadenken). Leuk experiment dus, maar ik hoop dat hier geen vervolg aan wordt gegeven (vanwege de bovenstaande reden: er is onvoldoende tijd beschikbaar om naast de spelling en de betekenis van de zin ook te letten op grammatica en formuleringsfouten).

  19 december 2013 Michel
 47. Wat een deceptie, de zogenaamde vernieuwing en verdediging NT van Kees van Kooten. Een grote onbegrijpelijke woordenbrij waar niemand op wacht en zeker de NT niet toegankelijker zal maken. Gemiste kans om dit programma voor een breder publiek onder de aandacht te brengen. Volgend jaar maar iemand die taalkundig wat realistischer in de samenleving staat. Met vr. groet en veel sterkte met uw visie Huub de Jong

  19 december 2013 Huub de Jong
 48. Toen ik na al dat "u heeft..." aan te hebben moeten horen toch aan het dictee mee ging doen, haakt ik na de eerste zin (twee zinnen) af, dit was niet leuk meer. Veel te vergezocht. Zonde!

  19 december 2013 Marius
 49. Taal is communicatie - in het geitenwollensokkentijdperk werd dit adagium te pas en te onpas gebruikt om een onzorgvuldige spelling goed te praten, maar het is nog altijd een waarheid als een koe. Wat Kees van Kooten en de redactie van het Groot Dictee onder communicatie verstaan - als zij al willen communiceren - is echter volstrekt onduidelijk. Als iets bij het recente Groot Dictee niet hoog in het vaandel stond, was het in ieder geval de begrijpelijkheid. Bekijken wij alleen al de eerste zin, die in feite uit twee zinnen bestaat: een eerste, zeer begrijpelijke zin van negen woorden met daarin twee flinke fouten, en een tweede zin van 37 woorden die weliswaar 'correct' maar tegelijk ook dermate 'geconstrueerd' is en zoveel minder gangbare, duidelijk 'gezochte' woorden bevat, dat slechts een enkeling in staat zal zijn de inhoud meteen in zich op te nemen. Ook bij die minder gangbare woorden kan men trouwens vraagtekens plaatsen en ik vermoed dat zelfs veel redelijk belezen mensen niet weten wat piteus betekent (waarbij ik mij ook afvraag in hoeverre een zin 'piteus' kan zijn...), terwijl de constructie achter het voorzetsel 'niettegenstaande' stilistisch hoogst bedenkelijk is. Correct en begrijpelijk Nederlands zou geweest zijn: "Niettegenstaande de macedoine van de taalcriticus Charivarius (...)"; ik vermoed dat Charivarius met zijn ogen geknipperd zou hebben, als hij had kunnen zien dat hij in een 'Jantje-zijn-moeder-constructie' was terechtgekomen. Een echte misser was het feit dat pas aan het einde van de tweede zin, toen menigeen al lang niet meer wist waar het eigenlijk over ging, uit de alleen al door de afstand (ruim dertig woorden!) aanvechtbare verwijzing 'dit piteuze zinnetje' duidelijk moest worden wat de bedoeling was. Daarmee schoot de schrijver zijn doel volledig voorbij en tevens werd aan de zin iedere communicatieve waarde ontnomen. Zelfs een fanatieke purist als ondergetekende heeft dan toch liever een zin met fouten die door iedereen begrepen wordt! Weliswaar zal het uiteindelijk tot velen zijn doorgedrongen dat een Groot Dictee geen koffie kan drinken, maar de combinatie van dat zinnetje met de daarop volgende 'wanzin' leidde de aandacht in eerste instantie volledig daarvan af. Als Van Kooten een educatief doel voor ogen stond, heeft hij hier de boot gemist. Mijn ervaring in het onderwijs heeft mij geleerd dat zelfs in de hoogste klassen van het gymnasium niet iedere leerling de fout ziet in een zin als "Door het bos fietsend kruiste een hert ons pad". Onbegrijpelijk is echter de komma achter "Na koffie gedronken te hebben" en de jury had best aandacht mogen besteden aan het feit dat het overbodig en zelfs onjuist is om zo'n leesteken te plaatsen tussen een simpele bijwoordelijke bepaling, zelfs als die bestaat uit een beknopte bijzin, en de daarop volgende persoonsvorm. Hoe het ook zij, ik had graag willen weten hoeveel mensen meteen na het (drie keer) horen van die eerste zin in staat waren de betekenis in begrijpelijk Nederlands weer te geven. Het was echter nog beter geweest als die zin - en het hele Groot Dictee - meteen in begrijpelijk Nederlands was geschreven en niet in een kijk-mij-nou-eens-ingenieus-bezig-zijn-taaltje. Taal is tenslotte op de eerste plaats communicatie. Nog steeds! En dat niet alleen: Kees van Kooten heeft bij herhaling blijk gegeven dat hij inderdaad iets wilde communiceren. Helaas wierp hijzelf daarbij nu het grootste struikelblok op.

  19 december 2013 Paul Korenhof
 50. Buiten de in dit gastenboek vermelde missers, valt mij iets simpels op: In zin 8 ontbreken na de dubbele punt(en)de aanhalingstekens openen en sluiten; het zijn tenslotte citaten.

  19 december 2013 John de Waal
 51. zugt, hat ik hier nou na uit gekeken???? Ook ik kan een heel verhaal maken met veel fouten. Wat een sof. Kees van Kooten, je zit ergens op een berg of zo, onbereikbaar voor simpele Nederlanders zoals ik. Jammer, echt jammer. Ik had me er veel van voorgesteld, ik vind (vond) Kees gewoon geweldig, als dit tenminste goed Nederlands is??? Volgend jaar hoef ik van mezelf niet meer te kijken en mee te doen, ook wel rustig dus.

  19 december 2013 Janny
 52. Het Dictee der Nederlandse Taal is er voor iedere Nederlander , het hoort een aanmoediging te zijn om je eigen taal beter leren kennen en begrijpen , maar helaas werd het voor mij een ontmoediging.Ik ben niet afgehaakt, maar toch............

  19 december 2013 L van Gils
 53. Ook de toelichtingen zijn soms onbedoeld komisch. Wat bijvoorbeeld te zeggen van "anno hodie is Latijn voor ‘op de dag van vandaag’"? Het Latijnse 'annus' is een zelfstandig naamwoord en betekent 'jaar', maar 'hodie' is een bijwoord en betekent 'vandaag'. Met andere woorden: 'anno hodie' ('in het jaar vandaag') is gewoon 'potjeslatijn'. Waar de 'Nederlandse taalkundige' Anneke Neijt in haar toelichting die vertaling vandaan haalt, is mij een raadsel. In ieder geval is een 'Nederlandse taalkundige' duidelijk nog geen taalkundige met betrekking tot het Latijn.

  19 december 2013 Paul Korenhof
 54. Volgend jaar nog een paar cryptogrammen en een rebus erbij ? De Grote Taalquiz der Nederlandse Taal. Maar dan voortaan wel zonder mij.

  19 december 2013 Herman
 55. Georg Rosenberg omschrijft inderdaad het gevoel van velen: 'Het heeft steeds minder met Nederlands te maken en het begint steeds meer te lijken op een wedstrijdje verplassen voor taalidioten.' Met Jasperina V. ben ik het geheel eens. Ik refereer ook aan het antwoordmodel. Media is meervoud, dus moet het m.i. ook 'reflecteerden' zijn.

  19 december 2013 Marius van Westland
 56. Voor de eerste keer sinds tien jaar afgehaakt met het dictee versie 2013. Onvoorstelbaar waardeloos in elkaar gepruts om moedwillig mensen te laten struikelen. Dikke onvoldoende voor Van Kooten.

  19 december 2013 Theo van der Heijden
 57. Een dictee kan niet moeilijk genoeg zijn. Het is toch een spelletje? Ik heb vergeten begrippen weer 's opgehaald en weer wat nieuwe woorden bijgeleerd. Reken maar dat ik woorden als "piteus" en "lammenadig" ga gebruiken, om "anno hodie"niet vergeten. Heerlijk! Alleen het voorlezen had beter gekund. Er werd onduidelijk gesproken en het ging erg snel. Ik weet zeker dat ik Philip "voorkeursspelling", dus met dubbel s, heb horen zeggen.

  19 december 2013 Maarten
 58. Op deze wijze wordt de Nederlandse taal op academisch niveau teruggebracht. Het lijkt mij vooral de bedoeling meer mensen te interesseren en niet alleen een select groepje taalpuristen. Het bleef nu bij een bonte verzameling woorden waar bijna geen sterveling van gehoord heeft (macedoine). De stijlfouten vond ik wel een waardevolle aanvulling. Bijzonder dat Van Kooten - die protesteert tegen anglicismen en meer- Latijn, Italiaans en meer in zijn dictee verstopt. Het is helaas een woordelijke zelfbevlekking geworden en geen taalinspirerende happening. kortom, een bekende naam staat niet altijd garant voor een geslaagd optreden.

  19 december 2013 Ton
 59. Al jaren doe ik mee, maar de woorden kon ik niet eens verstaan; laat staan dat ik mee kon doen. Heel jammer, een gemiste kans, dit is nl. geen nedelandse taal.

  19 december 2013 Hanke
 60. Ik vind het niet fair dat taalwetenschapper Kees van Kooten jargon uit zijn eigen specialiteit in het dictee verwerkt. Want als de deelnemers die technische termen uit de taalwetenschap en ontleend aan het Grieks in zin twee correct moeten kunnen schrijven, hoe staat het dan met Latijn uit de medische wetenschap en exotische termen uit fysica, om maar een paar andere wetenschappen te noemen? Ofwel alle wetenschappelijke terminologie hoort er bij - maar dan is het eind zoek -, ofwel geen enkele. Iemand die goed Nederlands schrijft, hoeft daarom niet ook taalwetenschapper te zijn.

  19 december 2013 Theo van Beusekom
 61. ik wil een vraag stellen over een stukje uit het dictee, er staat namelijk in het antwoordmodel: 'hoe elke media onwelwillig reflecteerde' (met een streep onder elke en onwelwillig). Ik heb echter bij Nederlands geleerd dat media altijd een meevoudsvorm is (meervoud van medium). Ik dacht daarom dat het 'reflecteerden' moest zijn. In mijn Nederlands boek staat ook dat media altijd meervoud is... Is dit een fout van mij of van het dictee?

  19 december 2013 jasperina v.
 62. Ik vraag mij af of de leraar werkeloos achter de geraniums zat. Volgens mij wordt werkloos bedoeld. Hij is immers zonder werk.

  19 december 2013 Jan Top
 63. Ieder jaar doe ik mee. Nu ook. Ik heb afgehaakt. Natuurlijk is het elk jaar moeilijker, lijkt het. Maar nu? Hoog gymnasiumgehalte. Dit had niet gehoeven. Dit had creatiever gekund, moeilijke woorden genoeg. Een armzalig gekunsteld verhaal. En dan die uitlokking van al dat latijn. Ik vind het vreselijk dat men met zoiets komt. Daarbij-onduidelijk articulerend vooral van de vrouwelijke presentator en veel te snel. Ik heb afgehaakt, ben teleurgesteld. Maakt u er zich niet van af met een lullig excuus van dat het ieder jaar moeilijk is. Dit is een echte dissonant ten opzichte van alle andere keren.Zo moet het echt niet.

  19 december 2013 peter herdingh
 64. Wat werden wij gisteren op mooie wijze wakker geschud. Goed taalgebruik blijft toch belangrijk om elkaar goed te verstaan.

  19 december 2013 xandra
 65. Als vaste kijker van Het Groot Dictee denk ik dat dit een weg is die ver van de gemiddelde kijker afligt het dictee is een elitair verworden iets geworden. Een dictee met woorden die de meeste Nederlanders en Belgen niet gebruiken. Meneer van Kooten heeft het dictee naar mijn idee behoorlijk gecorrumpeerd dit had ik van hem niet verwacht, natuurlijk is het een kunst en beslist geen makkelijke opgave om in acht zinnen de beheersing van de Nederlandse taal te testen. De vraag die zich aandient is - hoe knap het dictee ook in elkaar zit - of het Dictee echt iets met de Nederlandse taal te maken had of eerder met het ego van meneer van Kooten. Dat het dictee ons confronteerde met hoe we met onze taal omgaan is zeker wel een verdienste van meneer van Kooten. Al langer ben ik van mening dat wij in Nederland niet trots op onze taal zijn en daar beslist niet zuinig mee omgaat of dat nu met een dergelijk dictee veranderd trek ik in twijfel .

  19 december 2013 Gerard de Graaf
 66. "Na koffie gedronken te hebben, begon het Groot Dictee" heb ik gisteren ook onderstreept. Het Groot Dictee kan immers geen koffie drinken.

  19 december 2013 Margareth
 67. Inhoudelijk vond ik het dictee redelijk moeilijk te volgen; ik wist niet echt wat ik aan het opschrijven was maar 'het moeilijkste dictee sinds het begin in 1991'?? Nee. Ik had in totaal vijftien fouten. Mijns inziens hoeft zo'n dictee niet echt ergens over te gaan. Het is een test. Natuurlijk is het een opsomming van valstrikken, instinkers en zeldzaamheden maar dat is juist het leuke, vind ik. Een gemakkelijk dictee is immers geen uitdaging...

  19 december 2013 Margareth
 68. Ik heb het allemaal niet gezien en dus niet meegedaan maar na (een poging tot) het lezen van de tekst hoef ik daar dus geen spijt van te hebben. Het heeft steeds minder met Nederlands te maken en het begint steeds meer te lijken op een wedstrijdje verplassen voor taalidioten.

  19 december 2013 Georg Rosenberg
 69. Extra uitleg volgt binnenkort bij de dicteetekst 2013 en de spelregels http://grootdictee.ntr.nl/page/spelregels

  19 december 2013 redactie
 70. Wat mij in het begin van het programma opviel was de lichaamstaal van de kandidaten, die sprak boekdelen. Van het dictee vond ik de laatste zin treffend. De rest van het literaire gebrabbel vond ik lariekoek.

  19 december 2013 LEA
 71. Na het voorlezen van de eerste zinnen dacht ik: nu lopen de deelnemers gillend weg uit het Kamergebouw. Ik vond het een execrabel linguïstisch taalgekronkel. Wat mij betreft een eenmalig experiment. Uiteraard moet er aandacht zijn voor verzorgd taalgebruik. Echter, door de toepassing van die verfoeilijke taalverkommingen (verhaspelingen) waren de zinnen in dit dictee enigszins gekunsteld. Dat przewalskipaardenmiddel bleek voor velen al de eerste instinker, maar zulke woorden mogen er wat mij betreft inblijven. http://wp.me/p494V0-ft

  19 december 2013 Marius van Westland
 72. Helemaal eens met A. Kerremans. Ben dit jaar ook na het voorlezen afgehaakt. Hou erg van taal, maar begreep niets vd tekst. Op deze manier wordt het een feestje voor een elitair clubje en niet voor de gemiddelde kijker naar de publieke omroep.

  19 december 2013 bertha
 73. Op internet en in krantenartikelen kletst Van Kooten wat hoe erg slecht schrijven wel niet is en dat grammaticale fouten erger zijn dan schrijffouten omdat die eerder voor verwarring zouden leiden (o.a. d.m.v. een incorrect voorbeeld over als-dan dat duidt op gebrek aan kennis over het gebruik van deze woorden). Nou is er geen enkele opzettelijke fout in dit idiote schrijfsel die tot een onbegrijpelijke tekst leidt, dit in tegenstelling tot de nepwoorden (anno hodie? In mijn latijnse woordenboek komt deze term niet voor - de pedanterie in de toelichting bij de tekst, inclusief schrijffout, is overigens ook tenenkrommend - bij elkaar gegoogelde etymologietjes)en de slecht geformuleerde wartaal die voor taalvirtusositeit moet doorgaan.

  19 december 2013 pol
 74. Jammer van het in zin 2 cadeau geven van de correcte genitief wier. Volgens mij zou aan de grote meerderheid bij wiens niets opvallen.

  19 december 2013 Henk Smout
 75. Is er al iemand geweest die het aantal fouten van Kees van Kooten heeft geteld, in de toespraak plus het dictee? Makkelijk om te zeggen dat hij het met opzet deed. Helaas Kees, we zullen het nooit te weten komen.

  19 december 2013 Ypie
 76. Ik had gehoopt dit jaar een "normaler dictee aan te treffen. De aandacht van Kees van Kooten voor grammaticale fouten vind ik nog steeds een goed idee. Helaas dat Van Kooten, blijkbaar met een woordenboek in de hand, een verzameling aan nauwelijkse gebruikte woorden heeft opgezocht om deze in een niet te volgen zinnen te proppen. Hulde voor de winnaar! En Van Kooten: Ga je schamen.

  19 december 2013 Ger
 77. Dit was een bespottelijke tekst. Slecht opgesteld (dus slecht geschreven, warrig, humoorloos en niet te volgen. Veel woorden zijn leenwoorden, Van Kooten heeft zich niet te ergeren aan 'selfie' als hij zelf gebruikt maakt van een stortvloed aan onbekende en vergezochte leenwoorden (en otofoto is een schrijffout, wij zouden dan toch echt autofoto schrijven: samenstelsel van twee griekse leenwoorden). Hij heeft zeker weken woordenboeken zitten uitpluizen om al die rare woorden te vinden om net te doen alsof hij zo'n taalvirtuoos is. Die zogenaamde taalfouten in de tekst zijn enorm bedacht. Waar slaat het op om 'fouten' op te nemen in een dictee. Wat is bovendien fout? Wat is fout aan 'gerianium', dat kan best een grapje á la Van Kooten zijn (maar zelfs dat was dus niet zo). Bovendien is het anders een gedicteerde spelfout, maar daar wordt op getoetst in een dictee. De eerste zin zou fout moeten zijn in Van Kootens zure, betweterig taalkundig schoolmeesteruniversum. En wat is nou een woord als 'zodan', alsof ooit iemand dat gebruikt. Ook raar dat hij het over 'zuiderburen'heeft, het is immers een dictee voor het Nederlandse taalgebied, niet voor Nederland alleen. Een probleem is verder dat Freriks niet kan voorlezen en dat je zeker bij dit rare dictee nooit wist wat er aan de hand was, bij die verhaspelaar weet je maar nooit. Van Kooten was vroeger best grappig en hij had leuke woordvondsten, maar taalkundige is hij niet en taalkenner zeker niet. Kortom dit keer een enorme aanfluiting Pol

  19 december 2013 pol
 78. Ik kijk ieder jaar en probeer mee te doen. Het wordt echter steeds onzinniger. Het heeft niets meter met taalvaardigheid te maken. Dit jaar spant de kroon. Van de buis dit programma, zonde van het gemeenschapsgeld.

  19 december 2013 Martin
 79. Elk jaar doe ik aan dit dictee mee, maar gisteravond heb ik , na het beluisteren van de gehele tekst én na het dicteren van de eerste twee zinnen, de handdoek in de ring geworpen. Het was voor mij niet te pruimen, begreep heel veel woorden niet, dacht eerst dat dit een grap was en dsat de echte tekst nog moest komen: kortom niet geschikt voor een gemiddelde burger. Jammer!!!

  19 december 2013 a.kerremans
 80. Een steen in de vijver. Heerlijk en verrassend. Iedereen werd in die mooie en plechtige ruimte door elkaar geschud . We werden geconfronteerd met ons slordige taalgebruik en dat was vast de bedoeling van taalvirtuoos Kees van Kooten.

  19 december 2013 Annette Brattinga
 81. Een aantal opmerkingen: 1. Zelfs als "taalprofessional" werd ik langzamerhand gek. De humor die ik ter compensatie had verwacht, bleef een beetje uit. Jammer. 2. Een spatie vóór een vraagteken is een Franse gewoonte. Waarom wordt die gewoonte geëerbiedigd, terwijl de "e accent aigu" in macédoine in het Nederlands een fout is, terwijl die in het Frans juist noodzakelijk is omdat de "e" anders als schwa zou worden uitgesproken. 3. Als "elke media" fout is, is "reflecteerde" ook fout! Het had "...alle media... reflecteerden..." moeten zijn. In de correctie werd "reflecteerde" (ten onrechte) niet onderstreept. 4. Mijn belangrijkste opmerking: als u fouten wilt laten opsporen, Kees van Kooten, dan moet u wel fouten gebruiken die mensen gemiddeld geneigd zijn te maken. Wat mij betreft, voldoet het woord "zodan" (in plaats van "zoals") niet aan dat criterium. Het is een dermate "bedachte" fout, dat hij als zodanig mijns inziens niet in dit neodictee thuishoort. 5. Geachte mevrouw Inez Weski: Groningers articuleren over het algemeen beter dan menig Randstedeling.

  19 december 2013 Joep
 82. Het dictee was dit jaar eens anders dan anders en dat was ook duidelijk te merken aan het aantal fouten. Doordat niet enkel de spellingvaardigheden maar eveneens de kennis van grammaticale regels getoetst werd, is het niet zo verwonderlijk dat er meer fouten werden gemaakt. Zelf maakte ik als groot taalliefhebber zo'n twaalf fouten, waaronder "koffiegedronken" i.p.v. "koffie gedronken" en "wiewauwden" i.p.v. "wiewauwde". "U heeft" had ik onderstreept; hetzelfde zou ik gedaan hebben als in de tekst "u is", "u kan" of "u wil" was voorgekomen. Voorts had ik een streep onder "begeestering" gezet; dit is toch een germanisme? Tot slot nog een opmerking. "Type code over" moet "Typ code over" zijn.

  19 december 2013 Kris Panis
 83. Al jaren doe ik mee aan het dictee. Toen Kees van Kooten het voorgelezen had was mijn eerste gedachte: hier doe ik niet aan mee, terwijl ik me er juist zo op verheugd had. Het was voor mij een anticlimax. Kan ik mijn beklag doen bij Het Simplistisch (!) Verbond?

  19 december 2013 Gary Jansen
 84. Inderdaad, het is jammer dat er niet meer gekozen wordt voor een "Groot Dictee",maar voor spitsvondigheden, voortreffelijk weergegeven door Kees van Kooten. Altijd meegedaan, maar het hoeft op deze manier van mij niet meer. We gaan gewoon kijken, het wordt amusement op deze manier.Met 29 fouten vindt mijn vrouw het 'knap werk', ik ook wel een beetje, maar uitdagend is het niet meer. Eerder frustrerend. "Keep calm you'r over 81" zeggen m'n kinderen. Adriaan G. te O.

  19 december 2013 Adriaan Grootenhuis
 85. Belachelijk dictee. Dit slaat nergens op. Er zaten woorden bij die ik nog nooit had gehoord laat staan gebruikt. Dat geldt denk ik ook voor meer mensen. Dit is niet leuk meer. Een aantal zinnen begreep ik niet. Waar is dit voor nodig. Wil hij zichzelf bewijzen?

  19 december 2013 Willie Broere
 86. Al jaren doe ik mee aan het dictee. Toen Kees van Kooten het voorgelezen had was mijn eerste gedachte: hier doe ik niet aan mee, terwijl ik me er juist zo op verheugd had. Het was voor mij een anticlimax. Kan ik mijn beklag doen bij Het Simplistisch (!) Verbond?

  19 december 2013 Gary Jansen
 87. Inderdaad is het in deze opzet geen echt dictee meer... Waarom werden m.i. stijlfouten als "het zo is gegaan dat" (loze tekst?!) en "wapening ... concretiseert" (dubbel op?!) wel goed gerekend?

  19 december 2013 Hans-Dirk Bakker
 88. Erg leuk dictee: ik heb vooral veel geleerd. Op mijn 19 fouten (5 taal- en 14 spel-) was ik best trots. Ik begrijp niet waarom dit dictee het Groot Dictee niet waardig was. Elk jaar wordt wel gejeremieerd over de moeilijkheidsgraad en het grote aantal onbekende woorden. Dit is juist wat kenners van puristen onderscheidt en tja, als je halverwege al afhaakt, dan heb je de bedoeling misschien niet goed begrepen. Maar dan vind ik niet dat je daarover moet klagen. Er is nooit beloofd dat een gemiddelde/willekeurige Nederlander dit dictee foutloos kan maken. Anders zou het geen competitie meer zijn.

  19 december 2013 Erick
 89. Heb altijd meegedaan, deze keer ben ik na zin vier gestopt. Dit was niet meer leuk! Jammer.

  19 december 2013 J
 90. Ik hou van taal en doe al veel jaren met veel plezier mee. Het is een uitdaging om het zo goed mogelijk te doen. Gemiddeld aantal fouten tussen de 20 en de 30. Ik ben dan trots op het resultaat. Het dictee van dit jaar vind ik een ramp. Wat is dit voor tekst, waar slaat het op. Het is niet eens een samenhangend verhaal en doorspekt met woorden waarvan ik de betekenis niet ken. Ook nu weer heb ik mijn uiterste best gedaan, ik kan het toch niet laten. Resultaat 43 fouten exclusief grammaticale fouten! Maar ik vond het niet leuk. Waar wilt u naar toe met het Groot Dictee der Nederlandse Taal? Alleen nog maar bestemd voor taaldeskundigen? Of blijft het de bedoeling dat ook enthousiaste taalliefhebbers mee doen?

  19 december 2013 Ellen Hartendorp
 91. In dit gastenboek werd gevraagd naar het merk van de vulpennen die bij het dictee werden gebruikt. Deze zijn van Waterman.

  19 december 2013 redactie
 92. Als dit de weg is die het dictee (dictee: een oefening in het correct schrijven van woorden) op gaat, is dit het laatste jaar geweest dat ik heb meegedaan. Programmamakers: ga terug naar de roots, en vooral: wees zorgvuldiger ('koffie gedronken'). Tot slot een tip: lees allen 'Mijn plezierbrevier' van Kees van Kooten. Het aantal fouten daarin is werkelijk hallucinant. Was getekend: de winnaar van het Groot Dictee (zo schijn ik dat te moeten schrijven) van 1990 en 1996.

  19 december 2013 Marc de Smit
 93. Van Kooten: dilettant!

  19 december 2013 W.Paalvast
 94. P.S. Op een plek als deze passen dus geen fouten. In mijn vorige mail is een IK (aan het einde) te veel geslopen. Excuses!

  19 december 2013 elly kelder - van bijnen
 95. Als je schade aan wat-dan-ook hebt, laat je bijv. een monteur komen. Hij repareert die schade - een richt vervolgens andere schade aan. Daarvoor moet weer iemand komen, hij herstelt de tweede schade en - enzovoorts. Dit gevoel kreeg ik bij het commentaar op / de uitleg bij het Groot Dictee: zin 1 - "Anno hodie is Latijn voor op de dag van vandaag betekent...." Totaal geen commentaar, terwijl die zin krom is. Er behoefde weliswaar niet te worden onderstreept, maar in het commentaar dient dit rechtgezet te worden. Dan wat betreft zin 6: ... werkword.. Een typefout, jaja. Overigens is het een schitterend stuk tekst, heer Van Kooten, maar ik ben ik het met vele reageerlingen eens, dat het eigenlijk niet zo heel geschikt is voor het evenement Groot Dictee...

  19 december 2013 elly kelder - van bijnen
 96. Wat is het nut om te testen of deelnemers woorden kennen als zeugmata, polysyndetons en anakoloeten? Zeker als Philip Freriks het eerste woord duidelijk uitspreekt als "zorgmata". Het Groot Dictee mag wel een beetje realistisch blijven en dichter bij de werkelijkheid.

  19 december 2013 Fred
 97. Nu wordt enkel de tekst met de correcte spelling gepubliceerd, maar de verhaspelingen zitten er nog steeds in. Het zou dus beter zijn om ook de correcte tekst zonder verhaspelingen te publiceren.

  19 december 2013 Bart
 98. Naast een gewoon dictee was het nu nog eens extra moeilijk om ook nog te letten op woordgebruik, uitdrukkingen etc. alhoewel ik veel woorden niet kende (spelling en betekenis) heb ik het er redelijk vanaf gebracht en enkele van de moeilijke woorden toch juist geschreven, intuitief.. Briljant. Menen ligt dicht bij Kortrijk maar verre van Waregem... Wat een dictee mijnheer Kees van Kooten.

  19 december 2013 Margot v Dijk
 99. Waarom die spatie voor het ? in de eerste zin? Waarom op uw site een poll opnemen en niet het goede antwoord erbij zetten? Ik doel op hun/hen. Het goede antwoord is: maakt niet uit. Zie bijvoorbeeld de uitleg hier: http://www.ernieramaker.nl/schrijfsels.php?tekst=henhun

  19 december 2013 'n Leng afkeren
 100. Prachtige tekst om op te puzzelen, en een mooie boodschap, maar ik ben blij niet meegeschreven te hebben. En de reacties zijn inderdaad wel erg grappig.

  19 december 2013 Marc
 101. Dit dictee had weinig met de Nederlandse taal te maken. Dat zag je ook aan de reacties van de deelnemers nadat het voor de eerste keer was voorgelezen.

  19 december 2013 brigit
 102. Leuk die reacties. Ik mis nog dat participatiemaatschappij onderstreept had moeten worden als pleonasme.

  19 december 2013 Johannes
 103. Belachelijke haast onleesbare tekst. Eindelijk mag de heer van Kooten laten zien hoe intelligent hij wel niet is.

  19 december 2013 Wil Sup
 104. Wat is de lol van hele zinnen met woorden die de doorsnee deelnemer niet eens kent? Taalfouten die je niet herkent, omdat de betekenis van de zin niet duidelijk is? Ik was tamelijk gefrustreerd na afloop. En ik vraag me af of Kees van Kooten nog iets doet met alle kritiek in dit gastenboek.

  19 december 2013 Ina
 105. Dubieus: Van Dale geeft bij het lemma Babylonisch "de Babylonische spraakverwarring", de echte, in de Bijbel, maar "een babylonische spraakverwarring" (figuurlijk). Zou het in dit dictee dan "een Babels imbroglio" zijn? Ik denk het niet. Ik had (bij de meeschrijfsessie van Awater in Utrecht) 9 fouten, maar als ik daar voorkeursspelling, koffiegedronken en babels van aftrek, en vooruit, ook Meenen (in 2010 gold de regel dat plaatsnamen die niet in Van Dale staan - Lviv, Lwów - niet fout gerekend werden), dan kom ik op 5 :-). PS Ik ben de dicteetijger die die 'overwegingen' over de voorronde schreef (zie elders op deze site) en die in 2010 in Den Haag won.

  19 december 2013 Pieter
 106. Niemand heeft nog gezegd dat er in de eerste zin behalve die stijlfout (dat dictees geen koffie kunnen drinken) ook een echte spelfout zit, die noch de auteur, noch de jury, noch de redactie is opgevallen: koffie gedronken. Koffiedrinken is één woord - zie het Groene Boekje.

  19 december 2013 Pieter
 107. Aan de 'slimmeriken' die op fouten in de tekst wijzen (zoals 'irriteren aan'): jullie hebben de strekking van het dictee duidelijk niet begrepen. Dat je pas vanaf de vierde zin de fouten moest onderstrepen, wil niet zeggen dat de eerste drie foutloos zijn! Wel amusant dat de meeste reacties van diezelfde betweters zelf ook fouten bevatten...

  19 december 2013 M. Prins
 108. Voor Frank: Tegenwoordig zijn alle Publieke Omroepzenders live via internet beschikbaar: http://www.npo.nl/live Dit geldt alleen binnen Nederland. Een livestream in het buitenland moet speciaal aangevraagd worden. Zie http://grootdictee.ntr.nl/page/achtergronden

  19 december 2013 redactie
 109. Voor Sara: jaarlijks verschijnt de opgave voor deelname aan de voorronde half november in De Volkskrant en in Vlaanderen in De Morgen. De afgelopen jaren was deelname via internet en twitter ook mogelijk.

  19 december 2013 redactie
 110. Uit protest dit jaar voor het eerst niet meegeschreven.Dit kun je geen normaal Nederlands meer noemen.Ik vind dat er in het vervolg ook eisen gesteld moeten worden aan de opstellers van dit dictee.

  19 december 2013 Leny Verschuuren-Hendriks
 111. Nabeschouwing. Dit dictee was een deceptie in vele opzichten. Het was niet de feestelijke volkscontest taal die het altijd is, maar iets anders. "Koot droomt zich af" met dit dictee, ikzelf en velen haakten af. Winnaars 13-15-17 fouten, ongehoord, nog nooit eerder gebeurd. Prominenten 20+ fouten. Natuurlijk, live TV moet doorgaan. Maar dit jaar was het 'groot dictee' een blamage tussen dictee en taalquiz. Of is dit de koers waarheen het gaat ? Okay, zeg dat dan ook vooraf. Nu ging met het kaarslicht aan tafel ook het groot dictee uit. Volgend jaar anders !

  19 december 2013 Drs M. de Weerd
 112. Ik had ook 13 fouten. Krijg ik nu ook een saffieren pen?

  19 december 2013 Mark Beumer
 113. Altijd meegedaan, maar Van Kooten slaat de plank mis en nergens op. Laat hem maar een otofoto maken op zijn przewalskipaard en een lange reis aanvaarden

  19 december 2013 Alan de Ling
 114. Ik wil graag deelnemen aan de voorrondes van het dictee van volgend jaar. Hoe kan ik te weten komen waar en wanneer dit wordt georganiseerd? Jullie website heeft het wel veel over de voorrondes van dit jaar, maar niets over hoe je eventueel zou kunnen deelnemen een volgende keer. Jammer, een absolute gemiste kans voor alle geïnteresseerden die vanavond naar jullie site surfen. Kan u het alsnog laten weten aub?

  19 december 2013 Sara
 115. Met plezier heb ik ook dit jaar weer meegedaan aan dit jaarlijks terugkerende dictee. De toevoeging van de focus op taalfouten vind ik een verrijking van het programma. Nu zijn er echter twee zaken in de editie van 2013 waarvan ik van mening ben dat ze niet door de beugel kunnen: Ten eerste vind ik dat presentator Philip Freriks ons allen op het verkeerde been heeft gezet in de zesde zin, waarbij hij in het woord 'voorkeurspelling' pauzeerde tussen 'voorkeur' en 'spelling', maar waarbij hij de letter 's' zowel uitsprak aan het eind van het woord 'voorkeur' als aan het begin van het woord 'spelling', waardoor het klonk als 'voorkeurs spelling'. Het al dan niet opzettelijk in de war brengen van kandidaten lijkt mij niet een van de taken van de presentator van dit programma. Ten tweede zat er een taalfout in zin drie. Echter, er werd (meerdere malen) verteld dat men de taalfouten vanaf zin vier moest onderstrepen. Ook toen de tekst van zin drie werd getoond, stond er geen streep onder deze taalfout, wat mij doet denken dat het niet opzettelijk was. Een deel van zin drie was namelijk: "..., vanavond irriteren wij ons aan spelfouten, ..." Problematisch aan dit zinsdeel is dat 'irriteren' geen wederkerig werkwoord is: je kunt zeggen dat 'spelfouten je irriteren' of dat 'je je ergert aan spelfouten', maar 'je irriteren aan spelfouten' is een contaminatie, iets waarvoor Kees van Kooten ons allen meerdere malen heeft gewaarschuwd. Een taalfout in een dictee waarbij de nadruk wordt gelegd op taalfouten gaat in tegen de boodschap die de auteur het publiek mee probeerde te geven en is ronduit gênant. Meer precisie op deze punten zou in de toekomst gewenst zijn.

  18 december 2013 Simone
 116. Reeds na eerste lezing van de eerste zin de pen neergelegd. Onzin, dit dictee. Jammer Kees. 15 jaar genieten naar de klote.

  18 december 2013 Leo Van Riel
 117. Reeds na eerste lezing van de eerste zin de pen neergelegd. Onzin, dit dictee. Jammer Kees. 15 jaar genieten naar de klote.

  18 december 2013 Leo Van Riel
 118. Van Kooten sprak in zijn inleiding van 'hele nare woorden'. Dit had moeten zijn 'heel nare woorden' want de woorden waren niet half of heel. De eerste zin van het dictee was ook een misser: "Na koffie gedronken te hebben, begon het Groot Dictee". Dictees drinken geen koffie. Van Kooten presenteert zich als purist maar dit waren toch forse fouten.

  18 december 2013 H.J. Tromp
 119. Van Kooten sprak in zijn inleiding van 'hele nare woorden'. Dit had moeten zijn 'heel nare woorden' want de woorden waren niet half of heel. De eerste zin van het dictee was ook een misser: "Na koffie gedronken te hebben, begon het Groot Dictee". Dictees drinken geen koffie. Van Kooten presenteert zich als purist maar dit waren toch forse fouten.

  18 december 2013 H.J. Tromp
 120. Ik vraag mij af, blijven er nog Nederlands klinkende woorden over in dit Dictee? Voor iemand met alleen basis onderwijs moeilijk te begrijpen. Je kan ook te ver gaan hiermee, die taalcommisie slingert maar met latijn, Frans en andere buitenlands klinkende woordjes!

  18 december 2013 anne
 121. "Na koffie gedronken te hebben, begon het Groot Dictee" is fout! Wel goed zou zijn geweest: "Na koffie gedronken te hebben, begon men aan het Groot Dictee". "Zich aan spelfouten irriteren" is fout; wel goed is: "Zich aan spelfouten ergeren". En wel kun je zeggen dat iets je irriteert. Jammer dat "przewalskipaardenmiddel" twee keer fout wordt gerekend - anders had ik netjes 23 fouten en nu 26!

  18 december 2013 Tineke Kriek
 122. Jammer dat de Nederlandse taal om zeep geholpen wordt de laatste jaren. Ooit was het leuk om mee te doen maar... Ik maak het dictee volgend jaar wel, maar dan niet om te zorgen dat er niemand meer onder de twintig fouten komt, maar om (gewone) mensen weer mee te laten doen. Belachelijk dit 2013 dictee!

  18 december 2013 Ton
 123. Er wordt eerst uitgelegd dat "media" meervoud is, dat begrijp ik, maar waarom is dan " reflecteerde" dan goed, dat zou dan toch " reflecteerden" moeten zijn?

  18 december 2013 Anneke Dekkers
 124. Jurylid en ijdeltuit Ludo Permentier mag nog veel oefenen op het przewalskipaard. Hij moet bij Przewalski die "r" niet uitspreken en de "w" als "v". De klemtoon ligt op de "a".

  18 december 2013 Hylke ten Cate
 125. Eh, beetje rare volgorde; vorige bericht. Sorry

  18 december 2013 Marc
 126. Nog nooit zo weinig fouten gemaakt. Tja, die zin uit een phishing mail had ik natuurlijk niet gecorrigeerd. Zo zijn die mails namelijk. Telt wel voor 3 fout.... Ja Monique. Eerste zin is fout. Alle volgende ook. Alleen je hoeft het vanaf de 4de pas aan te geven. Maar ik vind het wel raar dat als je een woord twee keer fout schrijft, het als twee fout wordt geteld. Net of je het de tweede keer ineens wel weet! Gelukkig had ik daar verder geen last van.

  18 december 2013 Marc
 127. Verfrissend, dit dictee. Maar waarom bleef de eerste zin ongecorrigeerd? 'Na koffie gedronken te hebben, begon het Groot Dictee' suggereert dat een dictee koffie kan drinken. Foutief gebruikte beknopte bijzin heet dat.

  18 december 2013 H.Hogerheijde
 128. Lach me krom om alle tweets.

  18 december 2013 joke
 129. Het groot dictee is een deconfiture! Veel verwacht van Van Kooten, helaas niet waargemaakt. Jammer!! Absoluut geen reclame voor de promotie van onze taal.

  18 december 2013 Uki
 130. Is de 1e zin niet al fout? Het Groot Dictee heeft toch geen koffie gedronken

  18 december 2013 Monique
 131. Jammer, gemiste kans, niet meer voor de gewone mens, 23 jaar genoten, jammer heer Van Kooten, volgend jaar maar weer een 'normaal' dictee

  18 december 2013 Janny
 132. Pardon, ik bedoel Kees van Kooten ;)

  18 december 2013 L. Schenkel
 133. Zelfs bij het nakijken haak ik al bijna af.

  18 december 2013 joke
 134. "Irriteren aan" vond ik wel iets om je aan te ergeren. Kees van Koten is wat dit aangaat erg modern, misschien een beetje te.

  18 december 2013 L. Schenkel
 135. Jammer dat heer Van Kooten het Groot Dictee zo om zeep geholpen heeft. 23 keer was het een leuke strijd om mee te doen, maar door deze tekst gaat bij mij de lol er af. Als de heer Van Kooten zo nodig ons wil onderwijzen in de Nederlandse Taal dan zal hij een ander forum hier voor moeten kiezen maar niet het Groot Dictee hiervoor (mis)bruiken.

  18 december 2013 Peter
 136. Benieuwd hoeveel fouten er gemaakt zijn.

  18 december 2013 joke
 137. Waarom, waarom, waarom. Zit er een rechtenbeperking op het GDNT? Wat is de gedachte daar achter? Waarom is dit in het buitenland niet te bekijken? WAAROM?

  18 december 2013 Frank RIjk
 138. Absurd! Is dit Nederlands? En in zin 3: "Wij irriteren ons aan". Dergelijke "verhaspelingen" zouden pas in zin 4 voorkomen. Niet leuk meer!

  18 december 2013 Ans
 139. Benieuwd hoeveel fouten er gemaakt zijn.

  18 december 2013 joke
 140. Dit dictee is niet bedoeld voor de kijkers, maar meer een uit de hand gelopen grap van Kees! Ik haak af, niet echt leuk en leerzaam...

  18 december 2013 Magda
 141. Benieuwd hoeveel fouten er gemaakt zijn.

  18 december 2013 joke
 142. Laatste zin van het dictee: '.....beseft u zich......' Is volgens mij fout. Het moet zijn: '.....realiseert u zich....' of ' ......beseft u........'

  18 december 2013 Toon van den Bersselaar
 143. Nooit meer zo'n dictee.

  18 december 2013 joke
 144. Het bevreemd mij dat pas vanaf zin 4 moet worden aangegeven of er grammaticale fouten of rariteiten gevonden zijn. Zin 3 bevat immers ook al zo'n fout: irriteren wij ons ... We ergeren ons immers aan iets en iets kan ons irriteren. Jammer

  18 december 2013 Carla de Jager
 145. Mijn echtgenote reageerde al. Ik zou er nog aan willen toevoegen: is dit dictee een vervolg op of illustratie van'Kees droomt zich af'? Dit is niet leuk meer. Ook de voorlezers moesten de zinnen qua constructie toelichten en schrijfwijzen verduidelijken. Ik begrijp niet hoe dit dictee heeft kunnen passeren. Laat dit niet meer gebeuren.

  18 december 2013 Drs M. de Weerd
 146. Ik weet niet wat Kees van Kooten hiermee wil bewijzen, jammer... fijne man!!

  18 december 2013 Leny Plugge
 147. Wat een geforceerd gelul, Kees is de de weg kwijt. Hij blijft wel geinteresseerd naar zijn eigen verhaal luisteren,althans daar lijkt het op. Groet Hans

  18 december 2013 hans
 148. in zin 3 een grote fout? "....wij irriteren ons....."". Zou toch pas in zin 4 t/m 8 mogen voorkomen? Met dank aan Koot & Bie

  18 december 2013 jan tazelaar
 149. Met plezier naar het dictee uitgezien, echter al na het voorlezen van de tweede zin was de lol eraf. Dit is niet leuk meer en heeft niets te maken met het stimuleren van juist Nederlands taalgebruik. Dan maar niet!

  18 december 2013 bert en tineke kerseboom
 150. dhr. van Kooten, een fout het is niet overnieuw maar OPNIEUW met dank.

  18 december 2013 donald muller
 151. te belachelijk! Dit moet toch een quiz zijn voor alle Nederlands sprekende en schrijvende mensen? Vroeger deed ik mee en en was ik blij als ik eindigde met 23 of 24 fouten… Nu heb ik al 25 fouten in de eerste zin! Dit is niet leuk meer!!!

  18 december 2013 Ger
 152. Het koningslied is tenminste nog te begrijpen.

  18 december 2013 joke
 153. Doe ook al jaren mee, maar na zin 4 gestopt. Is niet leuk meer.

  18 december 2013 chrisje
 154. Wat een tegenvaller, ik had me er zo op verheugd om mee te doen! Ben na 4 zinnen gestopt . Dit is echt niet leuk meer!

  18 december 2013 frieda
 155. Nog maar een klein stukje van het Groot Dictee gehoord, maar deze conclusie meen ik al te kunnen trekken: dit dictee bestaat grotendeels niet uit Nederlandse, maar vernederlandste vreemde woorden, d.w.z. leenwoorden uit buitenlandse talen. Het doet mij denken aan de quasi-geleerde woordenbrij waarmee arrogante dokters in de stukken van Molière hun patiënten trachten te imponeren. Ik had van Van Kooten iets anders verwacht.

  18 december 2013 Lau Kanen
 156. Al jaren doe ik met veel plezier mee, iets om naar uit te kijken. Dit jaar ben ik bij de eerste zin al afgehaakt, wat een belachelijke vertoning. Te ziek voor woorden....

  18 december 2013 Patrice
 157. Als groot fan van het dictee geef ik het, met ergernis, na zin 2 op. Woorden die ik nog nooit gehoord had en zelfs na 4 keer horen nóg niet versta of begrijp. laat staan ze redelijk kan spellen/schrijven. Erg jammer dat het dictee nu blijkbaar alleen voor de welbelezen neerlandischie en intelectuelen is. Volgend jaar beter en toegankleijk voor iedereen hoop ik.

  18 december 2013 luc
 158. Doe al jaren mee aan het groot dictee. Altijd een uitdaging en een groot plezier. Vanavond niet. Ben zojuist afgehaakt, doe niet meer mee aan deze taalkolder van KvK. Wat wil hij hiermee bewijzen ?

  18 december 2013 S. de Weerd-Walkautty
 159. Niet leuk meer. Ik doe dit jaar niet mee aan deze wartaal.

  18 december 2013 joke
 160. Niet leuk meer. Ik doe dit jaar niet mee aan deze wartaal.

  18 december 2013 j.v.amerongen
 161. Duidelijk een dictee van een arrogante ,hautaine , verwaande kwast. Zeker niet gericht op de modale burger. Maar dat is natuurlijk ook eigen aan de man. Vorig jaar was het super. Dit jaar. Triest!

  18 december 2013 Marc
 162. Niet leuk meer. Ik doe dit jaar niet mee aan deze wartaal.

  18 december 2013 j.van A.
 163. Duidelijk een dictee van een arrogante ,hautaine , verwaande kwast. Zeker niet gericht op de modale burger. Maar dat is natuurlijk ook eigen aan de man. Vorig jaar was het super. Dit jaar. Triest!

  18 december 2013 Marc
 164. Wat een bullshit, dit gaat nergens over , het is zelfs nauwelijks voor te lezen zoals je soms ook aan bv Philip kunt merken

  18 december 2013 Dick
 165. Het groot dictee der Nederlandse taal heet het toch? Goed begin met al die woorden van buitenlandse origine... niet erg uitnodigend voor mij; heb mijn pen weer terzijde gelegd, jammer!

  18 december 2013 anka pleune
 166. Te gek voor woorden. Ik ga er niet eens aan beginnen! Jammer ook.

  18 december 2013 JG
 167. Waarom is het eigenlijk 'Groot Dictee' of 'Nationaal Dictee' en niet 'Grote dictee' of 'Nationale dictee'

  18 december 2013 Pascal
 168. Wat voor merk vulpennen en of pennen wordt gebruikt??? Of zijn de special ontworpen voor het Dictee.

  18 december 2013 Duin
 169. Diverse prominenten hebben inmiddels een tipje van de sluier opgelicht over de tekst van vanavond. Zie hier wat Kees van Kooten, Philip Freriks en jurylid Anneke Neijt al prijsgaven: :http://bit.ly/1kgqiZ1

  18 december 2013 redactie
 170. Beste Jorryt, Onder het derde tabblad op de site (OVER) vind je meer info over de muziek. Daar kun je lezen dat het een fragment is uit een celloconcerto van Carl Philipp Emanuel Bach.

  17 december 2013 Kris Panis
 171. Momenteel heeft de NTR een reclamespot voor het Groot Dictee. Als achtergrondmuziek gebruikt men een klassiek stuk. Nu vraag ik mij af wie de componist is van dat stuk. gr

  17 december 2013 Jorryt
 172. Beste Wilko, De zin kan het best als volgt geformuleerd worden: 'Zijn jullie er samen nog uit gekomen/geraakt?'. 'Eronderuit komen' betekent 'iets (vervelends) niet hoeven te doen' en wordt bijvoorbeeld gebruikt in de zin "Door allerlei flauwe excuses te verzinnen, trachtte hij eronderuit te komen."

  17 december 2013 Kris Panis
 173. Stel een werkgever stuurt een email aan twee van zijn personele. Hier in duidt hij/zij aan dat de twee personele het onderling moeten beslissen wie op welke dag zal gaan werken. Volgende dag vraagt hij/zij of ze er onderuit zijn gekomen. "En, zijn jullie er nog onderuit gekomen?" Klopt deze zin? Zou je het gewoon zo kunnen gebruiken, of gebruik je term onderuit komen voor iets heel anders?

  15 december 2013 Wilko
 174. Erg jammer dat het kinderdictee dit jaar niet doorgaat. Nederlands onder de jeugd is erg aan het verloederen, maar in mijn ogen kan het kinderdictee helpen dit tegen te gaan.

  13 december 2013 Stephan
 175. Ik heb onoorbaar gebruikt in de voorronde en ben doorgegaan naar de tweede ronde. Het lijkt erop dat het dus toch niet onterecht fout is gerekend. Ik moet er wel bij zeggen dat ik zowel via de website als via Twitter heb meegedaan.

  11 december 2013 Dick Stada
 176. Ook in de weergave in De Volkskrant van de 'oplossing' van het tweede deel van de voorronde is in drie zinnen het aantal fouten foutief vermeld. Ik hoop dat men bij het nakijken dus echt gelet heeft op de onderstreepte fouten en niet op het aangegeven aantal ....

  10 december 2013 André van Loon
 177. Het moet niet gekker worden! De mooie woorden van De Volkskrant ten spijt: hun website vermeldt nu ineens dat zowel onoorbaar, onorbaar als onoirbaar juist zijn. Dit ondanks de excuses en de belofte er alles aan te doen om dit geen tweede keer te doen gebeuren.

  9 december 2013 l.d.van den berg
 178. Ik denk dat er niet veel mensen zijn die onoorbaar verkeerd gespeld hebben. Dus de kans dat zij uitgeloot werden is klein. Ik denk wel dat er weinig mensen zijn die onoirbaar gespeld hebben, dus de kans dat zij uitgeloot werden is groot.

  9 december 2013 rob wijers
 179. Reactie van De Volkskrant: "Terecht merkt u op dat de Volkskrant een fout heeft gemaakt bij het nakijken van de voorronde van het Groot Dictee. Dat ‘onoirbaar’ als correcte spelling is vermeld, is onjuist. Het voert te ver om te verklaren hoe dit is gebeurd. Het had niet moeten gebeuren, zo simpel is het. Wij kunnen niet meer doen dan u onze oprechte excuses aanbieden. De fout in de krant is op een moment ontdekt dat het niet meer mogelijk was om de uitslag te herroepen. Wij zullen er alles aan doen om dit niet nog eens te laten gebeuren."

  9 december 2013 de Volkskrant
 180. Vandaag rectificatie Volkskrant. Gesteld wordt dat het geen invloed heeft op de uitslag. Dat kan ik niet geloven. Immers op 5 december plaatst men op pagina 9 nog de kop ''Volgens de premier is geen onoirbaar onderzoek verricht....". Dit geeft aan dat men wel degelijk dacht dat ''onoirbaar'' juist was. Derhalve hebben m.i. de geselecteerde deelnemers de voorronde niet foutloos gemaakt. Vandaar mijn stelling: ''Het is onoorbaar dat de geselecteerde deelnemers mogen meedoen aan het Groot Dictee nu zij het woord onoorbaar verkeerd hebben gespeld".

  9 december 2013 rob wijers
 181. Vandaag rectificatie Volkskrant

  9 december 2013 rob
 182. Hoe kan dit nou gebeuren, zo'n joekel van een fout in de voorronde? Nog afgezien van het discutabele 'vintage model' waarover GNT-winnaar Pieter van Diepen zich al verbaasde, lijkt de misser in 'onoorbaar' erop te wijzen dat de makers van het befaamde Groot Dictee zichzelf noch de deelnemers serieus nemen. We moeten er nu van uitgaan dat alle inzenders minimaal een fout hebben gemaakt en dat foutloze inzenders ten onrechte terzijde zijn geschoven. Jammerlijk.

  8 december 2013 Jeroen van Heemskerck Düker
 183. Geachte jury, Storende fout in de uitslag van de voorronde van het GN dictee van zaterdag j.l.. Onoirbaar staat als goede schrijfwijze aangegeven. Maar een korte zoektocht op internet en consultatie van het groene boekje leert dat dit toch echt als onoorbaar moet worden geschreven. Teleurstellend voor diegenen die het juiste antwoord gaven. Het siert om zijn fouten toe te geven en te herstellen. Op zijn plaats is een rectificatie en zeker ook een rechtvaardiging aan die kandidaten die ten onrechte hun deelname aan het dictee werd onthouden! Met vriendelijke groet, L.D. van den Berg

  8 december 2013 L.D. van den Berg
 184. Al sinds het begin doe ik mee aan de voorronde in de hoop een plekje te veroveren in de Eerste Kamer om daar mee te pennen. Dit keer was ik ervan overtuigd, dat ik het foutloos had. Totdat ik zag, dat het volgens de krant "onoirbaar" moest zijn, terwijl ik onoorbaar had gekozen. Hierover nog eens het een en ander opgezocht. Zie hieronder : Oorbaar / oirbaar 'De minister werd beschuldigd van onoorbare praktijken.' Moet onoorbare niet met oi worden geschreven? Nee, de juiste spelling is onoorbaar ('ontoelaatbaar', 'onbehoorlijk'). Ook oorbaar ('gepast', 'fatsoenlijk', 'billijk') wordt met dubbel o geschreven. Hoewel je de schrijfwijze (on)oirbaar vaak tegenkomt, is die spelling nooit officieel geweest. Al in 1872 vermeldde de Woordenlijst voor de spelling der Nederlandsche taal, de voorloper van het Groene Boekje, alleen oorbaar en onoorbaar. De latere Groene Boekjes hebben dat overgenomen, evenals het Witte Boekje. Waarom (on)oirbaar nog zo vaak voorkomt, is niet duidelijk; vermoedelijk associëren veel mensen de formele betekenis van dit woord met een formele (lees: ouderwetse) spelling. In elk geval zijn oorbaar en onoorbaar beruchte dicteewoorden. Volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) is de spelling oirbaar een overblijfsel uit de Middeleeuwen, toen in sommige gebieden de oo ook wel als oi werd geschreven, vooral als er een r volgde. Deze oi treffen we nu nog aan in enkele Zuid-Nederlandse plaatsnamen, zoals Helvoirt, Oirschot, Oisterwijk en Goirle. Het woorddeel oor- is al vele eeuwen oud; het zou via tussenvormen als ur- en ut- verwant zijn aan uit. Ditzelfde oor- zit in oordeel, oorkonde, oorlof (= verlof, afscheid, vaarwel), oorlog, oorsprong en oorzaak. Geen van deze woorden wordt nog met oi geschreven, net zomin als (on)oorbaar.

  8 december 2013 Hélène
 185. Geachte heer Wijers, hartelijk dank voor uw reactie. Hoewel de jury in principe niet over de uitslag correspondeert, hopen wij spoedig meer informatie te kunnen plaatsen over de spelling van oirbaar versus oorbaar.

  7 december 2013 redactie website
 186. Ik ben verbaasd over het feit dat het volgens de uitslag onoirbaar is ipv onoorbaar. Zowel het groene boekje als van Dale als het Genootschap Onze Taal spellen onoorbaar!

  7 december 2013 rob wijers
 187. Alle prominenten zijn nu bekend! Ook is de uitslag van de VOORRONDE door De Volkskrant gepubliceerd op 7 december. Kijk snel op www.grootdictee.nl/voorronden

  7 december 2013 redactie
 188. Beste Elly, hartelijk dank voor de reactie. We proberen het spel zo snel mogelijk bij te werken. Helaas nog even geduld gevraagd.

  2 december 2013 redactie
 189. Goedendag, Op 3 dezer maakte ik u attent op het feit, dat als een woord uit zijn verband wordt gehaald, ook een andere schrijfwijze correct is. Ik heb zojuist de test weer gedaan - en er is niets veranderd! Spannend, dat komende dictee, maar de lopende zaken moeten ook foutloos blijven. Zeker op deze plek. Groet, elly kelder - van bijnen

  29 november 2013 elly kelder - van bijnen
 190. Heel plezierig dat u het opiniestuk van Pieter van Diepen op de website geplaatst hebt. Wellicht vindt deze of gene zijn analyse thuishoren in het kommaneukgenre, maar echte liefhebbers zijn reuzeblij met zijn uiterst precieze ontrafeling van allerhande spellingproblemen. Het blijft de vraag welke overwegingen de auteurs hebben gehad toen zij deze twee discutabele constructies in de zinnen opnamen. Ik heb zelf sterk het gevoel dat ik mijzelf buitenspel heb gezet door – op goede gronden – te kiezen voor vintagemodel (aaneen). Mij lijkt het raadzaam te opteren voor zwart-witkwesties, zeker in de voorronde. Maar misschien zie ik het verkeerd. Ik ben benieuwd naar de uitslag! Jeroen van Heemskerck Düker, webbeheerder www.dictees.nl

  28 november 2013 Jeroen van Heemskerck Düker
 191. ik heb ook het kinderdictee vande klas gewonnen nu nog van onze plaats ik hoop zoooo dat ik win maar ik ben al blij van de klas hebben gewonnen

  28 november 2013 Tientje
 192. Zie op de homepage 'Overwegingen van een dicteetijger'.

  28 november 2013 Pieter
 193. Helemaal geen inhoudelijke reacties op de voorrondeopgaven? Vintage model? Messing olifanten?

  27 november 2013 Pieter
 194. De uitslag van de voorronde kunt u zaterdag 7 december op deze site lezen (en in de krant). U ziet dan ook wie zich hebben gekwalificeerd voor het Groot Dictee, dat woensdag 18 december wordt uitgezonden op Nederland 1 door omroep NTR.

  25 november 2013 redactie
 195. Wanneer worden de gelukkigen bekend gemaakt die bij het dictee aanwezig mogen zijn in de Eerste Kamer? Met genoegen groetend, Bart

  25 november 2013 Bart Lauw
 196. LAATSTE DAG "Door uw e-mailadres in te vullen start u de deelname aan de voorronde." Zie http://grootdictee.ntr.nl/page/voorronden voor deelname via internet. Dat kan van 16 t/m 22 november 2013!

  22 november 2013 redactie
 197. Hoe MEEDOEN via internet? "Door uw e-mailadres in te vullen start u de deelname aan de voorronde. Tijdens uw deelname dient u een woordtest en een dictee van tien zinnen te maken." Ga naar De Volkskrant via http://grootdictee.ntr.nl/page/voorronden of direct via bit.ly/17xQaHk

  20 november 2013 redactie
 198. Dag Elly, je hebt volkomen gelijk! Dank voor je alerte bericht. We gaan de zin snel wijzigen.

  20 november 2013 redactie
 199. Goedendag, wij praten langs elkaar heen. Nogmaals over de uitleg betr. het Twictee: er staat: "Uit de inzendingen WORDT twee mensen ..." en dat moet toch echt zijn WORDEN. (Ik vind dit wel grappig).

  19 november 2013 elly kelder - van bijnen
 200. Bedankt voor deze Gastenboek-vraag: "Een aantal deelnemers wordt of worden?" Is het 'Een aantal collega's ging op cursus' of 'Een aantal collega's gingen op cursus'? Beide zinnen zijn JUIST. Bij een aantal is zowel enkelvoud als meervoud mogelijk. In het dagelijks taalgebruik is een meervoudige persoonsvorm het gewoonst. Meer informatie over dit thema vindt u bij Taalunieversum. https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/aantal

  19 november 2013 redactie
 201. Goedendag, daar ben ik weer: op 15 nov. meldt u (betr. het Twictee), dat 'uit de inzendingen wordt ...enz.' Dat moet natuurlijk zijn: worden. Groet, elly kelder - van bijnen

  19 november 2013 elly kelder - van bijnen
 202. Doe nu mee aan de VOORRONDE! Op zaterdag 16 november in De Volkskrant. Inzenden kan tot 22 november. Via internet of het Twictee op twitter kunt u ook meedingen naar een plaatsje in de Eerste Kamer! http://bit.ly/17xQaHk

  16 november 2013 redactie
 203. OPROEP VOORRONDE Kijk naar het filmpje met de oproep van Kees van Kooten! Doe mee aan de voorronden (16 november 2013 in De Volkskrant en De Morgen). Nieuwe informatie staat op de site.

  8 november 2013 redactie

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.