NTR
Groot Dictee

Groot Kinderdictee 2013

Geen Kinderdictee op tv dit jaar

Het landelijk Groot Kinderdictee gaat dit jaar helaas niet door. In gezamenlijk overleg is binnen de publieke omroep besloten om het tv-programma niet in het uitzendschema op te nemen.
Wel worden er diverse regionale kinderdictees georganiseerd. Zo verzorgt de CED-groep in Rotterdam en omstreken een dictee voor leerlingen van groep 8.

Het is niet bekend of het Groot Kinderdictee in de toekomst nog terugkomt op televisie.


 

Uitslag Het Groot Kinderdictee der Nederlandse Taal 2012

Er zijn dit jaar een winnaar en een winnares van Het Groot Kinderdictee der Nederlandse Taal! Op een gedeelde eerste plaats staan Thuy An Nguyen, leerlinge van de Maria Goretti school uit Sint Willebrord, en Jerry Chao Xu Zhuo uit Groningen. Hij zit op de Groningse schoolvereniging Leonardo. Beiden maakten 6 fouten. Hartelijk gefeliciteerd!

Vier kinderen hadden 7 fouten: Mike Zuidema uit Grathem, Luuk Willems uit Badhoevedorp, Milou Simons uit Prinsenbeek en Hannah Koetsier uit Teuge.
Totaal werden er 637 fouten gemaakt. Dat is een gemiddelde van 11.


De tekst was van Sjoerd Kuyper. De titel luidde:
Dertien en een half.


Sjoerd Kuyper (60) is een gelauwerd schrijver met meer dan veertig boeken op zijn naam. Voor zijn gehele oeuvre won Kuyper dit jaar de Theo Thijssen-prijs voor kinder- en jeugdliteratuur. Daaronder vallen Robin en God, Het Zakmes en Eiber! (kinderboekenweekgeschenk van 2000). Voor Robin en God won Kuyper in 1996 de Gouden Griffel. Van Het Zakmes maakte regisseur Ben Sombogaart een tv-serie en speelfilm. Kuyper schreef daarvoor het scenario. De serie en de film wonnen vele prijzen, waaronder een International Emmy Award en een Gouden Kalf.

Kuyper schreef ook het scenario van tv-series als Max Laadvermogen, De Freules en de liedjesteksten van de musical De Scheepsjongens van Bontekoe. Zijn liedjesteksten voor de musical Turks Fruit werden bekroond met de John Kraaijkamp Musical Award.

Het Groot Kinderdictee werd gepresenteerd en voorgelezen door Jurre Bosman, presentator van onder meer het Schooltv-weekjournaal. 

De opnames vonden plaats in de Eerste Kamer der Staten Generaal in Den Haag.

Enkele dagen na Het Groot Kinderdictee volgt de uitzending van Het Groot Dictee der Nederlandse Taal.

Het Groot Kinderdictee en Het Groot Dictee der Nederlandse Taal worden geproduceerd door Men At Work TV Produkties uit Rotterdam en uitgezonden door de NTR.


Uitzending
Het Groot KINDERDICTEE der Nederlandse Taal werd op zaterdag 8 december 2012 uitgezonden, om 18.00 uur bij de NTR op Z@pp, Nederland 3.

Het Groot Dictee der Nederlandse Taal is VOOR VOLWASSENEN. Het was te zien op woensdag 12 december.

AANMELDEN 
Wilt u uw school alvast aanmelden voor Het Groot Kinderdictee der Nederlandse Taal?
Zie www.cedgroep.nl en ook "Meedoen", links op deze pagina.
HELAAS ZENDT DE NTR GEEN KINDERDICTEE UIT IN 2013!

Uitzending 2011

BRAM STRIKWERDA uit Eelde heeft het Groot Kinderdictee der Nederlandse taal 2011 gewonnen!
De leerling van openbare basisschool De Kooi maakte slechts 5 fouten.
Hartelijk gefeliciteerd Bram!

Dit jaar maakten de 60 deelnemers in totaal 721 fouten, een gemiddelde van bijna 12 per deelnemer.
Aan het Kinderdictee doen sinds 2007 alleen Nederlandse kinderen mee.

Maar liefst 7 kinderen hadden 6 fout: Niek Andries uit Oude-Tonge, Aimée Bogers uit Roosendaal, Sama Benlhai uit Bussum, Max van der Hart uit Bussum, Niek Jans Lötgerink uit Geldrop, Elsa Opheij uit Venlo en Marco Rikkers uit Hardenberg. Totaal werden er 721 fouten gemaakt. Dat is een gemiddelde van 12.


Op zaterdag 10 december heeft de NTR het Groot Kinderdictee der Nederlandse taal uitgezonden.
Het was te zien om 17:55 uur op Z@pp, Nederland 3.

Het evenement werd in 2011 mede mogelijk gemaakt door Van Dale Uitgevers en Newell Rubbermaid/Akkerman.

Taalspecialisten van de CED-Groep schrijven jaarlijks het voorrondedictee. Zij registreren en verwerken ook de aanmeldingen. Daarnaast corrigeren zij - samen met de jury - het finaledictee, dat dit jaar was geschreven door de bekende Nederlandse kinderboekenschrijver Jacques Vriens.


Meer informatie is te vinden onder het kopje 'Meedoen', links op deze pagina, en op de website van de CED-groep.


Bram Strikwerda, geflankeerd door Jacques Vriens (links op de foto) en Jurre Bosman


Foto - Leendert Jansen

Jacques Vriens, bekend van Meester Jaap, Achtstegroepers huilen niet, Tien Torens Diep en Oorlogsgeheimen, heeft dit jaar Het Groot Kinderdictee geschreven! 

Bekende kinderboekenschrijvers als Paul van Loon, Francine Oomen, Edward van de Vendel, Ted van Lieshout en Mirjam Oldenhove gingen hem voor.

Jury
Juryvoorzitter Jurre Bosman, presentator SchoolTV- Weekjournaal, heeft in 2011 het presentatiestokje overgenomen van de veelgeprezen Philip Freriks. Bart Meijer van Het Klokhuis volgde op zijn beurt Jurre Bosman op als juryvoorzitter. Angela Esajas, ambassadrice van de Stichting Lezen en Rozemarijn Moggré, presentatrice van Het Jeugdjournaal, maakten de jury compleet.

In de slipstream van Het Groot Dictee der Nederlandse Taal heeft Het Groot Kinderdictee inmiddels ook een vaste plek verworven tijdens de donkere dagen voor Kerstmis.
Zaterdag 10 december werd alweer de achtste editie uitgezonden!
 


JURYRAPPORT

Titel: Meester Jaap vertelt

vertelt eindigt op een t. Het gaat om de persoonsvorm, dus stam plus t, zoals in hij vertelt iets.

Zin 1

‘Toen ik vanmorgen op mijn krakkemikkige ijzeren ros naar school croste, prakkiseerde ik over het dictee dat ik vandaag zou geven, waarbij ik zocht naar originele grammaticale instinkertjes waarvan bij sommige kinderen onmiddellijk de nekharen rechtovereind gaan staan.

In vanmorgen moet je twee maal een n schrijven, ook al spreek je die niet uit.

Een krakkemikkige ijzeren ros is een gammele fiets, die aan alle kanten rammelt. Krakkemikkig met twee maal twee k’s.

ijzeren eindigt op een n, omdat het een stofaanduidend bijvoeglijk naamwoord is.

Het werkwoord crossen is afgeleid van het Engelse woord cross.
We schrijven wel crossfiets met een dubbele s (c-r-o-s-s), maar de werkwoorden volgen de Nederlandse spellingregels. Croste schrijf je dus met enkele s, zoals verlossen – verloste.

prakkiseren is nadenken of piekeren. Je schrijft het met een dubbele k. Het woord is een verbastering van praktiseren, dat ‘een praktijk uitoefenen, praktijk doen’ betekent.

dictee schrijf je met een c. Dit is een uitheems woord. In uitheemse woorden wordt k-t heel vaak als c-t geschreven.

originele wordt vaak uitgesproken met vier lettergrepen [or-zjie-nee-le], maar je schrijft er vijf [o-rie-zjie-nee-le].

grammaticale met een dubbele m, ook al kun je een lange aa horen in de eerste lettergreep. Een c zoals wel vaker in een uitheems woord.

Het is instinker en niet *instinkerd. Daarom geen d voor de uitgang tje. Iemand die stinkt noem je overigens wel een stinkerd, met een d op het eind.

sommige mag hier niet eindigen op een n, omdat het woord gevolgd wordt door kinderen. Wanneer sommige gebruikt wordt zonder dat er een zelfstandig naamwoord op volgt, moet je het woord in bepaalde gevallen wel op een n laten eindigen.

onmiddellijk met dubbel d en dubbel l


rechtovereind staat aaneengeschreven in het Groene Boekje. Er zijn geen duidelijke regels voor het aaneenschrijven van dit soort woorden.

Zin 2.

Andere foezelen door stiekem af te kijken, terwijl ik altijd de potentiële klanten voor onvoldoendes vooraf traceer, zodat ze typische dicteewoorden als: bibliothecaris en wc-brillenverkoper, kunnen repeteren op een A4’tje.

Andere zonder n, want je kunt er kinderen uit de vorige zin bij zetten. Dan schrijf je andere net zoals sommige in de vorige zin, zonder n.

foezelen betekent ‘de regels ontduiken, rommelen met de voorschriften’. Je schrijft het woord zoals je het uitspreekt.

stiekem ‘in het geheim’ is van oorsprong een Jiddisch of Hebreeuws woord, net als bajes ‘gevangenis’. Let op, dus niet met een – u – zoals je vaak ziet.

potentiële is ‘mogelijke’ heeft te maken met potent ‘krachtig, bij machte’. Daarom twee maal een t. Het trema moet je schrijven omdat de dubbele ee van potentieel in open lettergreep een enkele e wordt. Het trema voorkomt dan dat iemand een ie-klank leest.

onvoldoendes is het meervoud van onvoldoende. Omdat de e geen volle klinker is, mag er geen apostrof tussen e en s geschreven worden.

traceer ‘opspoor’ met een c, zoals het werkwoord fabriceer en heel anders dan prakkiseer.

typische met een Griekse y en de uitgang isch.

bibliothecaris omdat het een uitheems woord is met th en een c. Daar zijn overigens geen waterdichte regels voor te geven.

wc-brillenverkoper aaneen, want het is een samenstelling. Er moet een koppelteken tussen wc en brillen, omdat wc een afkorting is die je met de afzonderlijke letters uitspreekt.

repeteren schrijven we met alleen maar e’s als klinkers, ook al kan iemand een kort i in de eerste lettergreep zeggen.

De verkleinvorm van A4 is met een apostrof: A4’tje.

Zin 3.

Vroeger waren er van die bijdehante kinderen die wekenlang trainden en zo op efficiënte en professionele wijze mijn curieuze zinnen foutloos doorstonden en daarna triomfantelijk meldden, dat ze feilloos alle valstrikken hadden omzeild.’

bijdehante is de verbogen vorm van bijdehand, wat betekent ‘slim, handig’. Het woord heeft met hand te maken. Toch spellen we bijdehante met een t, omdat het woord anders verkeerd gelezen zou worden.

wekenlang aaneen, zoals alle samenstellingen met –lang als tweede deel. Weken moet met een n, omdat dit woord buiten de samenstelling ook met een n geschreven moet worden.

trainden is de verleden tijd van het werkwoord trainen dat we uit het Engels hebben overgenomen.

efficiënte met een trema op de tweede e, om te voorkomen dat je de i en e samen als lange ie-klank zou lezen *[ef-fie-sien-te].

professionele met een enkele f, zoals in professor. Een dubbele ss omdat het woord verwant is aan professie ‘beroep’.

curieuze ‘rare, raadselachtige’ is een woord afkomstig uit het Frans. Met een – z -

doorstonden is de verleden tijd van het werkwoord doorstaan. Bij onregelmatige werkwoorden schrijven we geen dubbele d in de verleden tijd.

Het eerste deel van triomfantelijk is het woord triomf. Dat eindigt op een f. Daarom schrijf je triomfantelijk ook met een f.

meldden is hier de verleden tijd van melden. Stam plus de, dus een dubbele d in dit geval en een n omdat het de meervoudsvorm is.

feilloos betekent ‘zonder te falen, zonder fouten’. Met dubbel – l -.

valstrikken met een enkele s en twee k's, omdat het woord is opgebouwd uit val en het meervoud van strik. Dit is een ander woord voor 'instinkers'. Je zou aan vals kunnen denken, maar het gaat om een val, zoals in muizenval. Iets waar je intuint, een val waar je in verstrikt raakt.

omzeild met een korte ei is niet lastig voor wie weet dat zeil met een korte ei geschreven moet worden. Het is hier het voltooide deelwoord. Bij voltooide deelwoorden mag je redeneren dat je een d moet schrijven omdat je een d hoort bij verlenging van het woord (omzeilde).


Amsterdamse winnaar voor het Kinderdictee 2010!

Het Groot Kinderdictee der Nederlandse Taal is in 2010 gewonnen door de 11-jarige Luuk Smarius, leerling van de 6e Montessori Anne Frankschool in Amsterdam. Hij maakte slechts 1 fout.

Op de tweede plaats eindigde de 11-jarige Leidse Marijn Versteegen, leerlinge van de Lorentzschool te Leiden, met twee fouten. Acht kinderen hadden drie fouten. De 59 deelnemers maakten in totaal 399 fouten, een gemiddelde van bijna zeven fouten.

Het Kinderdictee, zaterdag 11 december 2010 uitgezonden door de NTR op Nederland 3, werd dat jaar geschreven door kinderboekenschrijfster Mirjam Oldenhave en had als titel ‘Mug’.


(Zie ook "Woordenlijst", "Dicteetekst" en "Nieuws".) Mirjam Oldenhave schreef Kinderdictee in 2010

Mirjam Oldenhave schreef in 2010 het Groot Kinderdictee der Nederlandse Taal.

De kinderboekenschrijfster is bekend van de
Mees Kees-reeks.

Ze heeft ook het Kinderboekenweekgeschenk 'Mees Kees - In de gloria' geschreven, dat in een oplage van ruim 430.000 exemplaren is verschenen.

In 2010 viel de Kinderboekenweek van 6 t/m 16 oktober.

De 7de editie van Het Groot Kinderdictee werd uitgezonden door de NTR, waarin de NPS is opgegaan.


Uitzending
Op vrijdagmiddag 10 december vonden de opnamen plaats in de Eerste Kamer der Staten Generaal op het Binnenhof in Den Haag.
De uitzending viel op zaterdag 11 december om 19.00 uur op Zapp (Nederland 3).

Zestig Nederlandse kinderen (basisschool groep 8) namen het tegen elkaar op onder leiding van Philip Freriks.

Het Groot Dictee voor volwassenen, dat op woensdag 15 december voor de 21e keer werd uitgezonden, was van de hand van schrijver Tommy Wierenga.


Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Van Dale Uitgevers en Newell Rubbermaid/Akkerman


2009: TWEE WINNAARS!

Het Groot Kinderdictee der Nederlandse Taal kent dit jaar twee winnaars. De 11-jarige Simon Hellendall uit Amstelveen en de 12-jarige Isa Houtbeckers uit Wageningen eindigden op een gedeelde eerste plaats. Beiden hadden één fout.


Simon is leerling van de 1e Montessorischool in Amstelveen, Isa van De Zwaneridder in Wageningen. Er waren acht kinderen met twee fouten en negen met drie fouten. Het Kinderdictee werd dit keer opmerkelijk goed gemaakt: alle deelnemers hadden minder dan tien fouten.Het Kinderdictee, zondag 13 december uitgezonden door de NPS op Nederland 3, werd dit jaar geschreven door dichter/(jeugd)boekenschrijver Ted van Lieshout en had als titel ‘Poëzie!’.


Negenenvijftig leerlingen uit groep 8 van de basisschool, afkomstig uit alle delen van Nederland, deden aan het Kinderdictee mee. Net als bij het Groot Dictee voor volwassenen, aanstaande woensdag op Nederland 1, werd de tekst gedicteerd door Philip Freriks in de Eerste Kamer der Staten-Generaal aan het Haagse Binnenhof.


De jury bestond dit jaar uit Jurre Bosman van het School TV Weekjournaal (juryvoorzitter), Angela Esajas van Z@psport en Bart Meijer van Het Klokhuis.

Het Derde Groot Kinderdictee der Nederlandse Taal werd uitgezonden op 16 december 2006.


Er deden 40 Nederlandse en 20 Belgische kinderen tussen de 10 en de 12 jaar mee die samen 693 fouten maakten. Een heel erg goed gemiddelde van 11 fouten.

De winnaars:
1. Kirsten van der Elst uit België - 1 fout
2. Michiel Van de Gucht uit België - 3 fout
3. Ornella Sacré uit Belgie
en Maik Smits uit Nederland - 5 fout

 

Het Groot Kinderdictee werd opgenomen in de Eerste Kamer der Staten Generaal.

Jury:
Karolien Debecker van Ketnet,
Jurre Bosman presentator Schooltv-weekjournaal,
en Milouska Meulens van het Jeugdjournaal.

Schrijver van het dictee: Paul van Loon.


Als norm gold het Groene Boekje uit 2005 (inclusief de toelichting) en als aanvulling zo nodig de spelling uit de Dikke van Dale (de herziene uitgave van 2005).

Presentatie: Philip Freriks.

Het vijfde Groot Kinderdictee had twee winnaars!


Het Groot Kinderdictee der Nederlandse Taal kende in 2008 twee winnaars. De 11-jarige Marlinde van Roekel uit Ede en de 11-jarige Bibi van Wijnsberge uit Wageningen eindigden op een gedeelde eerste plaats. Beiden hadden twee fouten. Net naast de overwinning greep Jelle Aalberts uit Heiloo met drie fouten.


Het Kinderdictee, zaterdag 13 december 2008 uitgezonden door de NPS, werd dat jaar geschreven door jeugdboekenschrijver Edward van de Vendel. Het had als titel ‘Spreekbeurten’.


Zestig leerlingen uit groep 8 van de basisschool, afkomstig uit alle delen van Nederland, deden aan het Kinderdictee mee. Zij maakten in totaal 649 fouten, een gemiddelde van 11.


Het dictee werd afgenomen door Philip Freriks in de Eerste Kamer der Staten-Generaal aan het Haagse Binnenhof. De jury bestond uit Jurre Bosman van het School TV Weekjournaal (juryvoorzitter), Angela Esajas van Z@psport en Bart Meijer van Het Klokhuis.


Het vierde Groot Kinderdictee der Nederlandse Taal werd uitgezonden op 15 december 2007.


Negenenvijftig leerlingen uit groep 8 van de basisschool, afkomstig uit alle delen van Nederland, deden aan het Kinderdictee mee. Zij maakten in totaal 837 fouten, een gemiddelde van 14. 
 

 

De winnaars:
1.Lindsay Luijsterburg (11) uit Schiedam - 4 fouten
2.Sjors Kingma uit Overveen. - 8 fouten
3.Charlotte van Leeuwen uit Maassluis, Lovely Bakker uit Rotterdam en Anne ter Rele uit Utrecht - 9 fouten

 

Het Groot Kinderdictee werd opgenomen in de Eerste Kamer der Staten Generaal.


Jury:
Jurre Bosman presentator Schooltv-weekjournaal,
Bart Meijer en Lisa Wade van Het Klokhuis.


Schrijver van het dictee: Francine Oomen.


Als norm gold het Groene Boekje uit 2005 (inclusief de toelichting) en als aanvulling zo nodig de spelling uit de Dikke van Dale (de herziene uitgave van 2005).

Presentatie: Philip Freriks.

In 2005 was er voor de tweede keer een dictee speciaal voor kinderen.


De winnaar hiervan door Dennis Geleyn uit Kieldrecht in Vlaanderen. Hij had maar 5 fouten!
De schrijver van het kinderdictee was Bart Chabot.

In 2004 was er voor het eerst een dictee speciaal voor kinderen.


De winnaar van dat eerste dictee was Anneleen Denoo, 11 jaar.